Difference: LVerdeCCca ( vs. 1)

Revision 129 May 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

De què es compon l'univers fosc?

Conferències

Data: 20/06/2019

Hora: 19:00

Lloc: CosmoCaixa, Barcelona

WEB CosmoCaixa

El model cosmològic estàndard ens explica com l'univers va evolucionar al llarg del temps i permet reproduir l'estat de l'univers en diferents èpoques, i el marge d'error és cada vegada més i més petit. D'altra banda, el model estàndard de la física de partícules descriu les partícules subatòmiques i el component bàsic de la matèria. Sens dubte, la física que descriu el món subatòmic està vinculada estretament a la que descriu la macroescala de l'univers.

Malgrat això, només coneixem el 5 % de l'univers: la seva part visible, planetes, estrelles i galàxies. El 95 % restant és fosc i invisible i, d'aquest percentatge, el 20 % és matèria fosca i el 75 % energia fosca. Encara cap experiment no ha tingut èxit a l'hora d'esbrinar la naturalesa de la matèria fosca. En aquesta conferència explicarem fins on hem arribat en els descobriments i què s'espera descobrir en un futur pròxim.

Licia Verde, cosmòloga i física teòrica, títol de Laurea de la Universitat de Pàdua i doctorat de la Universitat d'Edimburg. Actualment és investigadora ICREA i professora de Física i Astronomia a la Universitat de Barcelona. Els seus interessos d'investigació inclouen la cosmologia teòrica, l'energia fosca i el fons còsmic de microones, estructures a gran escala i l'anàlisi dels estudis de galàxies.

Edward W. Kolb, conegut com a Rocky Kolb, és cosmòleg, professor a la Universitat de Chicago i decà de Ciències Físiques. Ha treballat en molts aspectes de la cosmologia del big bang, incloent-hi la bariogènesi, la nucleosíntesi i la matèria fosca. És autor, juntament amb Michael Turner, del popular llibre de text The Early Universe, pel qual van rebre el Premi Dannie Heineman d'Astrofísica 2010.

Abans de la conferència, entre les 16 i les 18.30 hores tindrà lloc una observació solar amb telescopis especials per celebrar el solstici d'estiu.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl