Difference: ItineranciaUniversFoscca (1 vs. 19)

Revision 1926 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Tornar

Line: 6 to 6
 


Changed:
<
<

També disponible el calendari de totes les exposicions

>
>

També disponible el calendari de totes les exposicions

 

-

Line: 55 to 56
 
 • Inauguració: Acte públic a l'antiga sala de graus de Física (20-10-2017, 12:45-13:45). Notícia
 • Fotos
-->
Added:
>
>
Matadepera

Facultat de Física

COU,Àger 2018

Revision 1827 Jul 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Tornar

Changed:
<
<

També disponible el calendari de totes les exposicions
>
>

També disponible el calendari de totes les exposicions

 

-

Changed:
<
<
>
>

Revision 1722 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Tornar

Changed:
<
<
>
>
 
També disponible el calendari de totes les exposicions

Revision 1607 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Changed:
<
<
Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
>
>
Tornar
 
Changed:
<
<
Calendari itinerància


>
>


També disponible el calendari de totes les exposicions

-

 

Ubicació actual:

Revision 1503 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 19 to 17
 
Added:
>
>

2019

Sant Cugat

 

Itineràncies anteriors:

2018

Revision 1403 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 7 to 7
 

Ubicació actual:

Deleted:
<
<
Matadepera

Properes destinacions:

2018

  Àger
 • Dates: del 6 d'abril al 15 de setembre
 • Ubicació: Centre d'observació del Univers
Added:
>
>

Properes destinacions:

2018

  Viladecans
 • Dates: del 31 d'octubre al 30 de novembre de 2018
Line: 26 to 22
 

Itineràncies anteriors:

2018

Added:
>
>
Matadepera
 Barcelona

Revision 1326 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 16 to 16
 

2018

Àger

Changed:
<
<
 • Dates: del 4 d'abril al 15 de setembre
>
>
 • Dates: del 6 d'abril al 15 de setembre
 
 • Ubicació: Centre d'observació del Univers

Viladecans

Revision 1221 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 15 to 15
 

Properes destinacions:

2018

Added:
>
>
Àger
 • Dates: del 4 d'abril al 15 de setembre
 • Ubicació: Centre d'observació del Univers
 Viladecans

Revision 1119 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 7 to 7
 

Ubicació actual:

Deleted:
<
<

Properes destinacions:

2018

 Matadepera
Changed:
<
<
 • Dates: del 14 de febrer a l'1 de març
>
>
 • Dates: del 14 de febrer a l'2 d'abril
 
Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Barcelona
>
>

Properes destinacions:

2018

  Viladecans

Itineràncies anteriors:

Added:
>
>

2018

Barcelona

 

2017

Revision 1007 Feb 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 10 to 10
 

Properes destinacions:

2018

Added:
>
>
Matadepera
 Barcelona

Revision 911 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 11 to 11
 

2018

Barcelona

Changed:
<
<
 • Dates: del 29 de gener al 12 de febrer de 2018
>
>
 • Dates: del 25 de gener al 13 de febrer de 2018
 
Deleted:
<
<
 Viladecans

Revision 809 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 7 to 7
 

Ubicació actual:

Deleted:
<
<
Vilafranca del Penedès
 

Properes destinacions:

2018

Added:
>
>
Barcelona
 Viladecans

Itineràncies anteriors:

Added:
>
>

2017

Vilafranca del Penedès
 Facultat de Física

Revision 728 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 15 to 15
 

2018

Viladecans

Changed:
<
<
 • Dates: del 1 al 30 de novembre de 2018
>
>
 • Dates: del 31 d'octubre al 30 de novembre de 2018
 

Itineràncies anteriors:

Revision 622 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 7 to 7
 

Ubicació actual:

Added:
>
>
Vilafranca del Penedès
 

Properes destinacions:

Changed:
<
<

2017

>
>

2018

Viladecans

Itineràncies anteriors:

  Facultat de Física
 • Dates: del 19 d'octubre al 6 de novembre de 2017
Line: 17 to 27
 
  • al hall de Martí i Franquès, del 27-10-2017 al 6-11-2017
 • Inauguració: Acte públic a l'antiga sala de graus de Física (20-10-2017, 12:45-13:45). Notícia
 • Fotos
Deleted:
<
<
Vilafranca del Penedès

Itineràncies anteriors:

Revision 525 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 16 to 16
 
  • al hall davant de la sala de juntes, del 19-10-201 al 27-10-2017
  • al hall de Martí i Franquès, del 27-10-2017 al 6-11-2017
 • Inauguració: Acte públic a l'antiga sala de graus de Física (20-10-2017, 12:45-13:45). Notícia
Added:
>
>
  Vilafranca del Penedès
 • Dates: del 9 al 23 de novembre de 2017

Revision 424 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 11 to 11
 

2017

Facultat de Física

Changed:
<
<
 • Dates: del 10 al 27 d'octubre de 2017
>
>
 • Dates: del 19 d'octubre al 6 de novembre de 2017
 
 • Ubicació: Facultat de Física de la UB
  • al hall davant de la sala de juntes, del 19-10-201 al 27-10-2017
  • al hall de Martí i Franquès, del 27-10-2017 al 6-11-2017
Changed:
<
<
 • Inauguració: Acte públic a l'antiga sala de graus de Física (20-10-2017, 12:45-13:45)
>
>
 • Inauguració: Acte públic a l'antiga sala de graus de Física (20-10-2017, 12:45-13:45). Notícia
  Vilafranca del Penedès
 • Dates: del 9 al 23 de novembre de 2017

Revision 329 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
Line: 14 to 14
 
Changed:
<
<
  • al hall de Martí i Franquès, del 27-10-2017 al 6-10-2017
>
>
  • al hall de Martí i Franquès, del 27-10-2017 al 6-11-2017
 • Inauguració: Acte públic a l'antiga sala de graus de Física (20-10-2017, 12:45-13:45)
  Vilafranca del Penedès
 • Dates: del 9 al 23 de novembre de 2017

Revision 229 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Changed:
<
<
Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
>
>
Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png
 Calendari itinerància


Line: 10 to 10
 

Properes destinacions:

2017

Added:
>
>
Facultat de Física
 • Dates: del 10 al 27 d'octubre de 2017
 • Ubicació: Facultat de Física de la UB
  • al hall davant de la sala de juntes, del 19-10-201 al 27-10-2017
  • al hall de Martí i Franquès, del 27-10-2017 al 6-10-2017

Vilafranca del Penedès

 

Itineràncies anteriors:

Revision 119 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Itinerància de l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Exposicions
Plana principal d'aquesta exposició
google-calendar-icon-17519.png

Calendari itinerànciaUbicació actual:

Properes destinacions:

2017

Itineràncies anteriors:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl