Difference: ItineranciaGaiaCastca (1 vs. 7)

Revision 730 Jun 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de la versió castellana de l'exposició "Mil millones de ojos para mil millones de estrellas"

Tornar

Line: 8 to 8
 
 • Cádiz
  • Contexte: IIIª JORNADES D'ASTROFÍSICA
  • Dates: del 3 al 12 de juliol de 2015
Changed:
<
<
  • Ubicació: Parce Metropolità Marismas de los Toruños iy Pinar de la Algaida d'El Puerto de Santa María (Cádiz)
>
>
  • Ubicació: Parc Metropolità Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida de El Puerto de Santa María (Cádiz)
 

Itineràncies anteriors:

2014

Revision 616 Jun 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de la versió castellana de l'exposició "Mil millones de ojos para mil millones de estrellas"

Tornar

Ubicació actual:

Properes destinacions

Changed:
<
<
>
>
 • Cádiz
  • Contexte: IIIª JORNADES D'ASTROFÍSICA
  • Dates: del 3 al 12 de juliol de 2015
  • Ubicació: Parce Metropolità Marismas de los Toruños iy Pinar de la Algaida d'El Puerto de Santa María (Cádiz)
 

Itineràncies anteriors:

2014

Revision 523 Jan 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de la versió castellana de l'exposició "Mil millones de ojos para mil millones de estrellas"

Tornar

Line: 7 to 7
 

Properes destinacions

Itineràncies anteriors:

Added:
>
>
2014

 • Universidad Complutense de Madrid.
  • Dates: tot l'any
 • Galícia:
  • Dates: 10 de setembre a 30 de novembre
  • Ubicació: Colexio Compañía de María de A Coruña.
  • Xerrada de Minia Manteiga a alumnes de 4º d'ESO. Activitats al voltant de l'Astronomia i de Gaia per a tots els alumnes del col·legi.
  • Fotos

  • Dates: 14 a 21 de maig
  • Ubicació: IES de Manuela Rial Mouzo Cee (A Coruña).
  • Xerrada de Minia Manteiga als alumnes d'ESO
  • Dates: 30 d'abril al 13 de maig
  • Ubicació: IES Fernando Blanco de Cee (A Coruña).
  • Xerrada als alumnes de M. Manteiga.

  • Dates: 7 a 11 d'abril
  • Ubicació: IES de Beade (Vigo).
  • Xerrada a càrrec d'Esther Pérez

  • Dates: 31 març a 4 de abril
  • Ubicació: Colexio Martín Códax de Vigo

  • Dates: 24 a 27 de març:
  • Ubicació: Colexio Rosalía Castro de Vigo.
  • Xerrada d'Ana Ulla per als alumnes de 6e de Primària i 1r d'ESO
  • Dates:17 al 21 de març
  • Ubicació: Colexio Amor de Dios de Vigo

  • Dates:7 al 14 de marzo 2014
  • Ubicació: Facultatde Ciències de la Universidade de Vigo
 
2013
 • Casa de las Ciencias de A Coruña, Galicia. Responsable: Minia Manteiga
  • Inauguració: 17-18/12/2013,
  • Període d' exposició: 1 mes
Changed:
<
<
  • Itinerancia per instituts de secundària
>
>
  • Visita d'escoles atesa pel personal del museu
 
 • Universidad Complutense de Madrid.
  • Dates: del 15 de desembre de 2013 al 15 de gener de 2014
  • Material:Foto

Revision 411 Feb 2014 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Itinerància de la versió castellana de l'exposició

>
>

Itinerància de la versió castellana de l'exposició "Mil millones de ojos para mil millones de estrellas"

  Tornar

Ubicació actual:

Revision 306 Feb 2014 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de la versió castellana de l'exposició

Tornar

Ubicació actual:

Deleted:
<
<
 
Changed:
<
<
 • Casa de las Ciencias de A Coruña, Galicia.
>
>

Properes destinacions

Itineràncies anteriors:

2013
 • Casa de las Ciencias de A Coruña, Galicia. Responsable: Minia Manteiga
 
  • Inauguració: 17-18/12/2013,
Changed:
<
<
  • Periode d'exposició: 1 mes
>
>
  • Període d' exposició: 1 mes
  • Itinerancia per instituts de secundària
 
 • Universidad Complutense de Madrid.
  • Dates: del 15 de desembre de 2013 al 15 de gener de 2014
Changed:
<
<

Properes destinacions

>
>
 
 • Granada
  • Dates: desembre
Changed:
<
<

Itineràncies anteriors:

>
>
  *

Revision 212 Dec 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Itinerància de la versió castellana de l'exposició

Tornar

Line: 8 to 8
 
Added:
>
>
 • Casa de las Ciencias de A Coruña, Galicia.
  • Inauguració: 17-18/12/2013,
  • Periode d'exposició: 1 mes

 • Universidad Complutense de Madrid.
  • Dates: del 15 de desembre de 2013 al 15 de gener de 2014
  • Material:Foto
 

Properes destinacions

 • Granada

Revision 128 Nov 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Itinerància de la versió castellana de l'exposició

Tornar

Ubicació actual:

Properes destinacions

Itineràncies anteriors:

*
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl