Difference: InformesCentres050612ca (1 vs. 9)

Revision 928 Nov 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 36 to 36
 
Institut Serrallarga, Blanes
resultats Serrallarga activitat 4-1a part.jpg
Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
gcc fs logogeneralitat.gif
logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 822 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 36 to 36
 
Institut Serrallarga, Blanes
resultats Serrallarga activitat 4-1a part.jpg
Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 722 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 32 to 32
 
Institut Serrallarga, Blanes
bona resultats Serrallarga activitat 3-1a part.jpg
Added:
>
>

Distància a una estrella. Mesura de la paral·laxi estel·lar

Institut Serrallarga, Blanes
resultats Serrallarga activitat 4-1a part.jpg
 
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

Revision 630 May 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 18 to 18
 
Institut Manolo Hugué, Caldes de Montbui
resultat trnsit de venus.jpg
Institut Serrallarga, Blanes
Changed:
<
<
resultat Serrallarga Victoria.jpg
A l'Institut Serrallarga també estan confeccionant un blog amb les activitats d'Astronomia. Allí es podrà trobar tant els seus comentaris i resums de les activitats proposades pel trànsit, com una petita introducció a aquest fenomen: petits retalls d'...astronomia
>
>
resultat Serrallarga Victoria.jpg A l'Institut Serrallarga també estan confeccionant un blog amb les activitats d'Astronomia. Allí es podrà trobar tant els seus comentaris i resums de les activitats proposades pel trànsit, com una petita introducció a aquest fenomen: petits retalls d'...astronomia
 

La mida del Sol

Institut Lluís Vives, Sants
InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
Added:
>
>
Institut Serrallarga, Blanes
resultats Serrallarga activitat 2-1a part.jpg resultats Serrallarga activitat 2-2a part.jpg
 

La mida del sistema solar

Institut Lluís Vives, Sants
Mida sistema solar1.jpg Mida sistema solarfoto.jpg
Added:
>
>
Institut Serrallarga, Blanes
bona resultats Serrallarga activitat 3-1a part.jpg
 
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

Revision 516 May 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 17 to 17
 
Pginas desdeDistancia Terra Sol1.jpg Distancia Terra Solfoto.jpg
Institut Manolo Hugué, Caldes de Montbui
resultat trnsit de venus.jpg
Added:
>
>
Institut Serrallarga, Blanes
resultat Serrallarga Victoria.jpg
A l'Institut Serrallarga també estan confeccionant un blog amb les activitats d'Astronomia. Allí es podrà trobar tant els seus comentaris i resums de les activitats proposades pel trànsit, com una petita introducció a aquest fenomen: petits retalls d'...astronomia
 

La mida del Sol

Institut Lluís Vives, Sants

Revision 410 May 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 20 to 20
 

La mida del Sol

Institut Lluís Vives, Sants
Changed:
<
<
InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
>
>
InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
 

La mida del sistema solar

Institut Lluís Vives, Sants

Revision 303 May 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 11 to 11
  En aquesta plana anirem penjant els informes que ens vagin arribant des dels diferents centres on es realitzin les activitats
Changed:
<
<

Institut Lluís Vives, Sants

La mida del Sol

InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>

La distància Terra Sol

Institut Lluís Vives, Sants
Pginas desdeDistancia Terra Sol1.jpg Distancia Terra Solfoto.jpg
Institut Manolo Hugué, Caldes de Montbui
resultat trnsit de venus.jpg

La mida del Sol

Institut Lluís Vives, Sants
InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg

La mida del sistema solar

Institut Lluís Vives, Sants
Mida sistema solar1.jpg Mida sistema solarfoto.jpg

ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

Revision 209 Mar 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 12 to 12
 En aquesta plana anirem penjant els informes que ens vagin arribant des dels diferents centres on es realitzin les activitats

Institut Lluís Vives, Sants

Changed:
<
<
LluisVives 2.jpg
InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>

La mida del Sol

InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

Revision 109 Mar 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Informes de les activitats realitzades en els centres

logovenus12.jpg

Tornar

En aquesta plana anirem penjant els informes que ens vagin arribant des dels diferents centres on es realitzin les activitats

Institut Lluís Vives, Sants

LluisVives 2.jpg
InformeLluisVives.jpg LluisVives 1.jpg
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl