Difference: ImgAmb150611ca (1 vs. 5)

Revision 513 Feb 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Imatges d'ambient des del punt d'observaci

Tornar

Changed:
<
<
La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim mxim
>
>
La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim mxim
  Des de les 21:20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia

Changed:
<
<
mxim
>
>
mxim
 
Changed:
<
<
mxim
>
>
mxim
 
Changed:
<
<
mxim
>
>
mxim
 
Changed:
<
<
mxim
>
>
mxim
 
Changed:
<
<
mxim
>
>
mxim
 
Changed:
<
<
mxim
mxim mxim
>
>
mxim
mxim mxim
aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim
 
Changed:
<
<
aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim
>
>
mxim
mxim
 
Changed:
<
<
mxim
mxim

mxim

mxim
mxim mxim
Per al final vam poder seguir bona part de l'eclipsi
mxim mxim
>
>
mxim
mxim
mxim mxim
Per al final vam poder seguir bona part de l'eclipsi
mxim mxim

Revision 404 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Imatges d'ambient des del punt d'observaci

Tornar

Changed:
<
<
La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim mxim
Des de les 21:20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia
mxim mxim
aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
Per al final vam poder seguir bona part de l'eclipsi
mxim mxim
>
>

La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim mxim

Des de les 21:20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia

mxim

mxim

mxim

mxim

mxim

mxim
mxim mxim
aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim

mxim

mxim

mxim

mxim
mxim mxim
Per al final vam poder seguir bona part de l'eclipsi
mxim mxim

Revision 301 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 6 to 5
 

Imatges d'ambient des del punt d'observaci

Tornar

Changed:
<
<
La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim
mxim

Des de les 9 i 20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia
mxim mxim

aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim
>
>
La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim mxim
Des de les 21:20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia
mxim mxim
aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
Per al final vam poder seguir bona part de l'eclipsi
mxim mxim

Revision 221 Jun 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Added:
>
>
 

Imatges d'ambient des del punt d'observaci

Added:
>
>
  Tornar
Changed:
<
<
mxim
mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mximmxim
mxim
>
>
La Lluna, amagada rera els nvols, no es va deixar veure fins 3/4 d'onze
mxim
mxim

Des de les 9 i 20 tots estavem preparats, esperant trobar-la , per ella es resistia
mxim mxim

aix que, en Josep Manel va aprofitar per fer-nos un recorregut turstic amb telescopi per Barcelona
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim

Revision 120 Jun 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Imatges d'ambient des del punt d'observaci

Tornar

mxim
mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mximmxim
mxim
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl