Difference: HorariCivilca (1 vs. 10)

Revision 1030 Jul 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"

Horari Civil

Line: 6 to 6
  Per Salvador Ribas
Changed:
<
<
L'horari civil peninsular estàndard, el que coneixem per horari d'hivern, es mesura sumant una hora al considerat

Temps Universal (TU) o altrament dit el Temps de Greenwich (GMT) . Durant el període estival, per qüestions d'estalvi energètic, avancem els nostres rellotges una hora; de manera que ens situem dues hores per davant de l'horari de Temps Universal.

>
>
L'horari civil peninsular estàndard, el que coneixem per horari d'hivern, es mesura sumant una hora al considerat Temps Universal (TU) o altrament dit el Temps de Greenwich (GMT) . Durant el període estival, per qüestions d'estalvi energètic, avancem els nostres rellotges una hora; de manera que ens situem dues hores per davant de l'horari de Temps Universal.
  Segons la Directiva 2000/84/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de gener de 2001, el canvi d'horari es realitzarà avançant una hora l'últim diumenge de març (les 2 de la matinada hora peninsular passen a ser les 3) i endarrerint-lo una hora l'últim diumenge d'octubre (les 3 de la matinada hora peninsular passen a ser les 2). El Real Decret 236/2002, d'1 de març, publicat en el BOE del 2 de març de 2002, estableix aquesta directiva europea de manera indefinida, quedant els canvis d'horari fixats per les següents dates:

Revision 929 May 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"

Horari Civil

Line: 12 to 12
  Segons la Directiva 2000/84/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de gener de 2001, el canvi d'horari es realitzarà avançant una hora l'últim diumenge de març (les 2 de la matinada hora peninsular passen a ser les 3) i endarrerint-lo una hora l'últim diumenge d'octubre (les 3 de la matinada hora peninsular passen a ser les 2). El Real Decret 236/2002, d'1 de març, publicat en el BOE del 2 de març de 2002, estableix aquesta directiva europea de manera indefinida, quedant els canvis d'horari fixats per les següents dates:
Changed:
<
<
- 2008: diumenges 30 de març i 26 d'octubre.
- 2009: diumenges 29 de març i 25 d'octubre.
- 2010: diumenges 28 de març i 31 d'octubre.
- 2011: diumenges 27 de març i 30 d'octubre.
>
>
- 2013: diumenges 31 de març i 27 d'octubre.
- 2014: diumenges 30 de març i 26 d'octubre.
- 2015: diumenges 29 de març i 25 d'octubre.
- 2016: diumenges 27 de març i 30 d'octubre
- 2017: diumenges 26 de març i 29 d'octubre.
- 2018: diumenges 25 de març i 28 d'octubre
- 2019: diumenges 31 de març i 27 d'octubre
- 2020: diumenges 29 de març i 25 d'octubre
  Aquestes qüestions s'apliquen igualment a les Illes Canàries però cal tenir en compte que allà sempre els rellotges corren una hora endarrerits respecte a la Península Ibèrica.

Revision 829 Nov 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"
Deleted:
<
<
Català Castellano English
 

Horari Civil

Tornar

Line: 17 to 15
 - 2008: diumenges 30 de març i 26 d'octubre.
- 2009: diumenges 29 de març i 25 d'octubre.
- 2010: diumenges 28 de març i 31 d'octubre.
- 2011: diumenges 27 de març i 30 d'octubre.

Aquestes qüestions s'apliquen igualment a les Illes Canàries però cal tenir en compte que allà sempre els rellotges corren una hora endarrerits respecte a la Península Ibèrica. \ No newline at end of file

Added:
>
>
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1291046913" from="ServiAstro.HorariCivil" to="ServiAstro.HorariCivilca"

Revision 724 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"
Deleted:
<
<
<--  
-->
 Català Castellano English

Horari Civil

Revision 611 Nov 2010 - CarmeJordi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"

Revision 503 Nov 2010 - LolaBalaguer

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"

Revision 415 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"
<--  
-->
Changed:
<
<
Català Castellano English
>
>
Català Castellano English
 

Horari Civil

Revision 314 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"
<--  
-->
Changed:
<
<
Català Castellano English
>
>
Català Castellano English
 

Horari Civil

Revision 204 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"
<--  
-->
Changed:
<
<

HORARI CIVIL:

>
>
Català Castellano English

Horari Civil

Tornar

  Per Salvador Ribas

Revision 129 Mar 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebEfemerides"
<--  
-->

HORARI CIVIL:

Per Salvador Ribas

L'horari civil peninsular estàndard, el que coneixem per horari d'hivern, es mesura sumant una hora al considerat

Temps Universal (TU) o altrament dit el Temps de Greenwich (GMT) . Durant el període estival, per qüestions d'estalvi energètic, avancem els nostres rellotges una hora; de manera que ens situem dues hores per davant de l'horari de Temps Universal.

Segons la Directiva 2000/84/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de gener de 2001, el canvi d'horari es realitzarà avançant una hora l'últim diumenge de març (les 2 de la matinada hora peninsular passen a ser les 3) i endarrerint-lo una hora l'últim diumenge d'octubre (les 3 de la matinada hora peninsular passen a ser les 2). El Real Decret 236/2002, d'1 de març, publicat en el BOE del 2 de març de 2002, estableix aquesta directiva europea de manera indefinida, quedant els canvis d'horari fixats per les següents dates:

- 2008: diumenges 30 de març i 26 d'octubre.
- 2009: diumenges 29 de març i 25 d'octubre.
- 2010: diumenges 28 de març i 31 d'octubre.
- 2011: diumenges 27 de març i 30 d'octubre.

Aquestes qüestions s'apliquen igualment a les Illes Canàries però cal tenir en compte que allà sempre els rellotges corren una hora endarrerits respecte a la Península Ibèrica.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl