Difference: GarrigaHawking2018es ( vs. 1)

Revision 108 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Un univers finit i més simple del que pensąvem

Astronomia en la radio y la TV

mąxim
Jaume Garriga
03/05/2018

  • Autor: Jaume Garriga:
  • Fuente: Catalunya Rądio
  • Programa: Catalunya migdia
  • Idioma: CA
  • Enlace

Resumen:

Jaume Garriga comenta l'śltima teoria sobre l'origen de l'univers del difunt Stephen Hawking, que ha estat publicat al Journal of High Energy Physics.

L'śltima teoria d'Stephen Hawking sobre l'origen de l'Univers, que s'acaba de publicar a "Journal of High Energy Physics", afirma que el nostre univers seria finit, i no infinit, com es pensava fins ara. Hawking va elaborar aquesta teoria durant 20 anys amb el també investigador Thomas Hertog.

Enlaces relacionados:

  • Entrevistas con Jaume Garriga sobre Stephen Hawking:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl