Difference: GarrigaHawking2018 ( vs. 1)

Revision 108 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Un univers finit i més simple del que pensàvem

Astronomy on the Radio and TV

màxim
Jaume Garriga
03/05/2018

  • By: Jaume Garriga:
  • Source: Catalunya Ràdio
  • Programme: Catalunya migdia
  • Language: CA
  • Link

Abstract:

Jaume Garriga comenta l'última teoria sobre l'origen de l'univers del difunt Stephen Hawking, que ha estat publicat al Journal of High Energy Physics.

L'última teoria d'Stephen Hawking sobre l'origen de l'Univers, que s'acaba de publicar a "Journal of High Energy Physics", afirma que el nostre univers seria finit, i no infinit, com es pensava fins ara. Hawking va elaborar aquesta teoria durant 20 anys amb el també investigador Thomas Hertog.

Related links:

  • Interviews with Jaume Garriga about Stephen Hawking:

META FILEATTACHMENT attachment="image_406.png" attr="h" comment="" date="1525773265" name="image_406.png" path="image_406.png" size="78110" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="garriga.jpg" attr="h" comment="" date="1525774095" name="garriga.jpg" path="garriga.jpg" size="81850" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl