Difference: GaiaTVE2018 (1 vs. 2)

Revision 217 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Gaia:

"Científics"

Astronomy on the Radio and TV

màxim
  • Date: 18/04/2018-20/06/2018
  • Hora: 20:30
  • By: Grupo GaiaUB, investigadores del Instituto de Ciencias del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB] )
  • Programme: "Tinc una idea" de RTVE. La 2. (Catalan)

Link with the programme (Catalan)

Abstract:

Capítol: "Científics". Catalunya té un dels ecosistemes d'innovació i recerca en ciències de la vida més actius del sud d'Europa. En aquest reportatge es fixen en les ciències de la salut i en l'astronomia

META FILEATTACHMENT attachment="CescaTincunaIdea.jpg" attr="h" comment="" date="1523951693" name="CescaTincunaIdea.jpg" path="CescaTincunaIdea.jpg" size="394539" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 117 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Gaia:

"Científics"

Astronomy on the Radio and TV

màxim
  • Date: 18/04/2018-20/06/2018
  • Hora: 20:30
  • By: Grupo GaiaUB, investigadores del Instituto de Ciencias del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB] )
  • Programme: "Tinc una idea" de RTVE. La 2. (Catalan)

Link with the programme (Catalan)

Abstract:

Capítol: "Científics". Catalunya té un dels ecosistemes d'innovació i recerca en ciències de la vida més actius del sud d'Europa. En aquest reportatge es fixen en les ciències de la salut i en l'astronomia

META FILEATTACHMENT attachment="CescaTincunaIdea.jpg" attr="h" comment="" date="1523951693" name="CescaTincunaIdea.jpg" path="CescaTincunaIdea.jpg" size="394539" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl