Difference: GaiaPrimeresDadesca (1 vs. 3)

Revision 329 Sep 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Gaia publicarà les seves primeres dades el 14 de setembre

màxim El satèl·lit astromètric Gaia, llançat el 19 de desembre de 2013 i operatiu des del 25 de juliol de 2014, oferirà les primeres dades de la missió el 14 de setembre de 2016.

Revision 207 Sep 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Gaia publicarà les seves primeres dades el 14 de setembre

màxim El satèl·lit astromètric Gaia, llançat el 19 de desembre de 2013 i operatiu des del 25 de juliol de 2014, oferirà les primeres dades de la missió el 14 de setembre de 2016.

Revision 104 Jul 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Gaia publicarà les seves primeres dades el 14 de setembre

màxim El satèl·lit astromètric Gaia, llançat el 19 de desembre de 2013 i operatiu des del 25 de juliol de 2014, oferirà les primeres dades de la missió el 14 de setembre de 2016.L'objectiu de Gaia és cartografiar més de mil milions d'estrelles de la nostra Galàxia, oferint dades de posicions, paral·laxis i moviments propis amb una precisió inferior a un mil·lisegon d'arc. Per poder aconseguir aquest nivell de precisió sense precedents, és necessari dur a terme un complex processament de dades pel qual són necessàries les observacions realitzades al llarg dels cinc anys de la missió. Per això, els resultats finals de Gaia no estaran disponibles fins a principis de la propera dècada, encara que s'ha previst difondre prèviament part de les dades a mesura que vagin augmentant les observacions.

Les primeres dades de Gaia, que es presentaran de forma online el 14 de setembre, inclouran les posicions i la magnitud G d'uns mil milions d'estels, calculats a partir de les observacions realitzades entre el 25 de juliol i el 16 de setembre de 2015.

A més, es publicarà una solució astromètrica de cinc paràmetres, que proporcionarà les posicions, les paral·laxis i els moviments propis d'un determinat subconjunt de dades, corresponents a uns dos milions d'estrelles inclosos tant al catàleg Tycho-2 com en el de Gaia. És el que es coneix com la Solució Astromètrica Tycho-Gaia (TGAS).

També es publicaran les dades fotomètriques de les estrelles variables RR Lyrae i Cefeides, observades freqüentment durant un mode d'escombrat específic que passava repetidament pels pols eclíptics.

La data d'aquesta primera publicació de dades de Gaia ha estat anunciada avui per Anthony Brown, director del Consorci per al Processament i Anàlisi de Dades (DPAC) de Gaia, durant el simposi científic de la xarxa internacional GREAT en la Setmana Europea de l'Astronomia i les Ciències de l'Espai celebrada a Atenes. El DPAC està format per un nombrós equip paneuropeu de científics experts i desenvolupadors de programari, amb contribució de l'ESA, encarregats de preparar i produir els catàlegs de Gaia.

Participació de l'ICCUB a la missió Gaia

Els integrants de l’equip Gaia UB són membres de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Aquest equip, que participa en la missió des dels inicis, ha contribuït a definir alguns dels instruments i ha liderat el grup encarregat de les simulacions que han fet possible la posada a punt del programari per processar les dades. A més, és l'equip responsable del processament inicial de les dades.

Els experts de l'ICCUB també estan elaborant eines per a l’explotació científica de les dades obtingudes des de terra per complementar les de Gaia, i lideren la construcció dels catàlegs de la missió, tant els intermedis com el catàleg final. El Centre de Processament de Dades de Barcelona —on s’inclouen el CESCA i el Barcelona Supercomputing Center— proporciona recursos per executar part de les operacions durant tota la missió, i ha estat un aliat imprescindible en la simulació de la galàxia i les observacions per a totes les tasques preparatòries i de verificació de la cadena de processament.

Notícia al web de l'ESA

Plana web sobre Gaia a ServiAstro

Lloc web del grup _GaiaUB_

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl