Difference: GaiaDR2RECERCATca (1 vs. 3)

Revision 319 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

La missió Gaia al RECERCAT

Premsa

Revision 229 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

C. Jordi and X. Luri i la missió Gaia al RECERCAT

>
>

La missió Gaia al RECERCAT

  Premsa

Revision 128 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Jordi and X. Luri i la missió Gaia al RECERCAT

Premsa

màxim

C. Jordi i X. Luri

28/06/2018

  • Font: RECERCAT
  • Participa: Carme Jordi (ICCUB [IEEC-UB]), Xavier Luri (ICCUB [IEEC-UB])
  • Context: Gaia DR2
  • Idioma: CA

Enllaç amb el butlletí

-

El RECERCAT d'aquest mes acaba de publicar un article sobre la segona publicació de les dades de Gaia (DR2) i una entrevista a dos dels seus principals investigadors a la Universitat de Barcelona, Xavier Luri, director de l'ICCUB (IEEC-UB) i Carme Jordi, investigadora del mateix Institut.

RECERCAT és el butlletí electrònic de la Secretaria d'universitats i recerca de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl