Difference: FinestresCel2016en (1 vs. 2)

Revision 222 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"

>
>

Astronomy Project "Finestres al cel, una mirada a l'univers"

 

plataformanit 0.jpg

Changed:
<
<

El projecte

>
>

The project

 
Changed:
<
<
Dates: 27/06/2016-02/07/2016
>
>
Date: 27/06/2016-02/07/2016
 
Changed:
<
<
Lloc: MónNatura Pirineus
>
>
Place: MónNatura Pirineus
 
Changed:
<
<
Equip: Laia Casamiquela, Víctor Moreno, Ignasi Pérez, Santi Roca-Fàbrega
>
>
Team: Laia Casamiquela, Víctor Moreno, Ignasi Pérez, Santi Roca-Fàbrega
  Web
Changed:
<
<
És infinit l’univers? Com podem fotografiar els anells de Saturn? En aquest projecte treballarem amb una part representativa dels camps d’investigació de l’astronomia actual i ens centrarem, fonamentalment, en l’astrofísica teòrica i l’astrofotografia. Observarem i estudiarem objectes i fenòmens astrofísics: el Sol, els planetes, asteroides, planetes orbitant altres estrelles... Aprendràs les bases de l’astronomia de posició, el funcionament bàsic de la física solar, de la dinàmica celeste, de les astropartícules i de l’astrobiologia, la cosmologia, la radioastronomia i la física computacional.
>
>
Is the Universe infinite? How to take photographs of the rings of Saturn? This project will work with a representative part of the research fields of astronomy and we will focus mainly on theoretical astrophysics and astrophotography. Observing and studying astrophysical objects and phenomena: the Sun, the planets, asteroids, planets orbiting other stars ... you will learn the basics of positional astronomy, the basic operation of solar physics, celestial dynamics, and of astroparticle of astrobiology, cosmology, radio astronomy and computational physics.
 
Changed:
<
<
Projecte liderat per investigadors de l’Institut de Ciències del Cosmos ICCUB (IEEC-UB)

Joves i Ciència

>
>
Project led by researchers of the Institute of Cosmos Sciences (IEEC-ICCUB)

Joves i Ciència

 
Changed:
<
<
El projecte "Finestres al cel: una mirada a l'Univers" s'enmarca dins el Programa joves i ciència. Fundació Catalunya-La Pedreraque té per objectiu fomentar les vocacions científiques dels joves. S’adreça a cinquanta d'estudiants de 4t d’ESO de Catalunya que, durant tres anys, tenen l’oportunitat de viure la recerca científica en primera persona.
>
>
Project "Finestres al cel: una mirada a l'Univers" is part of the Programa joves i ciència. Fundació Catalunya-La Pedrera which aim is encourage young people's interest in science. It is addressed fifty 4th ESO students of Catalonia who, for three years, have the opportunity to live the scientific research.
 
Changed:
<
<
Com es desenvolupa?
>
>
Programme
 
Changed:
<
<
El programa té una durada de tres anys: 1r ANY - Estades MónNatura Pirineus: 50 Estudiants de 4t d’ESO són seleccionats per viure una experiència de recerca científica al MónNatura Pirineus (link is external), treballant en un dels 5 projectes liderats per investigadors de primera línia i convivint 13 dies en un paratge idíl·lic a les Valls d’Àneu. 2n ANY - Estades al Centre de Recerca: Els estudiants ja seleccionats i que ja han finalitzat el primer curs de batxillerat científic i/o tecnològic poden continuar tenint experiències en ciència, en un centre de recerca o en un programa internacional. 3r ANY - Estades Cerca: els estudiants proposen un projecte a desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència.
>
>
The programme has a three year duration:
 
Changed:
<
<
El programa té una durada de tres anys:
>
>
50 4th ESO students are selected to live the scientific research at MónNatura Pirineus, working in one of the 5 projects led by first line researchers and spending 13 days in very idyllic place.
 
Changed:
<
<
50 Estudiants de 4t d’ESO són seleccionats per viure una experiència de recerca científica al MónNatura Pirineus, treballant en un dels 5 projectes liderats per investigadors de primera línia i convivint 13 dies en un paratge idíl·lic a les Valls d’Àneu.
>
>
For summer from 1st to 2nd of batxillerat they live the scientific research in a scientific research laboratory or they participate in a International Science programme.
 
Changed:
<
<
Durant l’estiu de 1r a 2n de batxillerat, viuen directament la recerca científica en un laboratori d’un centre de recerca, o bé, participen en un programa internacional de ciència.

Finalment, en l’última fase del programa, els participants s’enfronten en el repte de proposar un projecte de recerca a desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència.

>
>
Finally, participants deal with the challenge of carrying out a research project in a local research centre or in a international science program.

Revision 121 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"plataformanit 0.jpg

El projecte

Dates: 27/06/2016-02/07/2016

Lloc: MónNatura Pirineus

Equip: Laia Casamiquela, Víctor Moreno, Ignasi Pérez, Santi Roca-Fàbrega

Web

És infinit l’univers? Com podem fotografiar els anells de Saturn? En aquest projecte treballarem amb una part representativa dels camps d’investigació de l’astronomia actual i ens centrarem, fonamentalment, en l’astrofísica teòrica i l’astrofotografia. Observarem i estudiarem objectes i fenòmens astrofísics: el Sol, els planetes, asteroides, planetes orbitant altres estrelles... Aprendràs les bases de l’astronomia de posició, el funcionament bàsic de la física solar, de la dinàmica celeste, de les astropartícules i de l’astrobiologia, la cosmologia, la radioastronomia i la física computacional.

Projecte liderat per investigadors de l’Institut de Ciències del Cosmos ICCUB (IEEC-UB)

Joves i Ciència

El projecte "Finestres al cel: una mirada a l'Univers" s'enmarca dins el Programa joves i ciència. Fundació Catalunya-La Pedreraque té per objectiu fomentar les vocacions científiques dels joves. S’adreça a cinquanta d'estudiants de 4t d’ESO de Catalunya que, durant tres anys, tenen l’oportunitat de viure la recerca científica en primera persona.

Com es desenvolupa?

El programa té una durada de tres anys: 1r ANY - Estades MónNatura Pirineus: 50 Estudiants de 4t d’ESO són seleccionats per viure una experiència de recerca científica al MónNatura Pirineus (link is external), treballant en un dels 5 projectes liderats per investigadors de primera línia i convivint 13 dies en un paratge idíl·lic a les Valls d’Àneu. 2n ANY - Estades al Centre de Recerca: Els estudiants ja seleccionats i que ja han finalitzat el primer curs de batxillerat científic i/o tecnològic poden continuar tenint experiències en ciència, en un centre de recerca o en un programa internacional. 3r ANY - Estades Cerca: els estudiants proposen un projecte a desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència.

El programa té una durada de tres anys:

50 Estudiants de 4t d’ESO són seleccionats per viure una experiència de recerca científica al MónNatura Pirineus, treballant en un dels 5 projectes liderats per investigadors de primera línia i convivint 13 dies en un paratge idíl·lic a les Valls d’Àneu.

Durant l’estiu de 1r a 2n de batxillerat, viuen directament la recerca científica en un laboratori d’un centre de recerca, o bé, participen en un programa internacional de ciència.

Finalment, en l’última fase del programa, els participants s’enfronten en el repte de proposar un projecte de recerca a desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl