Difference: FaqTrmeca (7 vs. 8)

Revision 829 Oct 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 53 to 53
 

Quan es produiran els propers trÓnsits?

Changed:
<
<
La propera parella de trÓnsits de Mercuri seran el 13 de novembre del 2032 i el 7 de novembre de 2039.
>
>
La propers trÓnsits de Mercuri seran el 13 de novembre del 2032 i el 7 de novembre de 2039.
  La propera parella de trÓnsits de Venus es produiran els anys 2117 i 2125.

Quina durada tÚ el trÓnsit del 9 de maig?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl