Difference: FaqTrmeca (6 vs. 7)

Revision 707 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 43 to 43
 
  • 15 de novembre de 1999. Aquest trÓnsit, per˛, no va ser visible des de cap punt de la PenÝnsula en cap de les seves fases.
  • matÝ del 10 de novembre de 1973, visible des de la PenÝnsula.
Changed:
<
<
>
>
 
  • 8 de novembre de 2006. No visible des de la PenÝnsula
Added:
>
>
  • el 9 de maig de 2016 (ennuvolat a Catalunya)
 Pel cas de Venus:

El darrera parella de trÓnsits de Venus va tenir lloc el 5 de juny de 2012 i el 8 de juny del 2004. El trÓnsit del 2012 no va ser gairebÚ visible des de la penÝnsula, el del 2004 en canvi ser visible en totes les seves fases des de tot el territori peninsular. L'anterior parella de trÓnsits de Venus es va produir als anys 1874 i 1882. Tan sols el segon va ser parcialment visible des de la PenÝnsula

Quan es produiran els propers trÓnsits?

Changed:
<
<
El proper trÓnsit de Mercuri serÓ l'11 novembre del 2019 i des de la penÝnsula serÓ visible nomÚs en part, ja que el Sol es pondrÓ abans de que el trÓnsit hagi acabat.
>
>
La propera parella de trÓnsits de Mercuri seran el 13 de novembre del 2032 i el 7 de novembre de 2039.
  La propera parella de trÓnsits de Venus es produiran els anys 2117 i 2125.

Quina durada tÚ el trÓnsit del 9 de maig?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl