Difference: ExpoUniversFoscPTes (1 vs. 4)

Revision 408 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposición "Viagem pelo universo escuro". Versión en portuguès.

Volver

Versión catalana disponible para itinerar.

Changed:
<
<
Versión digital disponible en PT CA ES EN
<-- DE PT IT-->
>
>
Versión digital disponible en PT CA ES EN IT
<-- DE PT IT-->
 

Material digital complementario para cada póster.

Revision 306 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposición "Viagem pelo universo escuro". Versión en portuguès.

Volver

Line: 36 to 36
 09 GW Theory pt 1000.jpg
P09: O universo das ondas gravitacionais
Resolución: alta, media
Mat. complementario

Changed:
<
<
10 GW detection pt 1000.jpg
P10: Em busca das ondas gravitacionais
Resolución: alta, media
Mat. complementario
>
>
10 GW detection pt 1000.jpg
P10: Em busca das ondas gravitacionais
Resolución: alta, media
Mat. complementario
 
11 conclusion pt 1000.jpg
P11: Isto é a história toda?
Resolución: alta, media
Mat. complementario

Revision 206 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposición "Viagem pelo universo escuro". Versión en portuguès.

Volver

Line: 18 to 18
 03 GeneralRelativity pt 1000.jpg
P03: Relatividade Geral
Resolución: alta, media
Mat. complementario

Changed:
<
<
04 Evolution pt 1000.jpg
P04: Un universo em constante evolução
Resolución: alta, media
Mat. complementario
>
>
04 Evolution pt 1000.jpg
P04: Um universo em constante evolução
Resolución: alta, media
Mat. complementario
 
05 DarkSide pt 1000.jpg
P05: Os múltiplos lados negros do universo
Resolución: alta, media
Mat. complementario
Line: 39 to 39
 10 GW detection pt 1000.jpg
P10: Em busca das ondas gravitacionais
Resolución: alta, media
Mat. complementario

Changed:
<
<
Error: (1) can't find 11_conclusion__pt_1000.jpg at /ServiAstro.ExpoUniversFoscPT
P11: Isto é a história toda?
Resolución: alta, media
Mat. complementario
>
>
11 conclusion pt 1000.jpg
P11: Isto é a história toda?
Resolución: alta, media
Mat. complementario

Revision 105 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Exposición "Viagem pelo universo escuro". Versión en portuguès.

Volver

Versión catalana disponible para itinerar.

Versión digital disponible en PT CA ES EN

<-- DE PT IT-->


Material digital complementario para cada póster.

01 Title pt 1000.jpg
P01:Viagem pelo universo escuro
Resolución: alta, media

02 Maravillas pt 1000.jpg
P02: Um universo cheio de coisas incríveis
Resolución: alta, media
Mat. complementario

03 GeneralRelativity pt 1000.jpg
P03: Relatividade Geral
Resolución: alta, media
Mat. complementario

04 Evolution pt 1000.jpg
P04: Un universo em constante evolução
Resolución: alta, media
Mat. complementario

05 DarkSide pt 1000.jpg
P05: Os múltiplos lados negros do universo
Resolución: alta, media
Mat. complementario

06 Ev DK MAT pt 1000.jpg
P06: Matéria negra e energia escura: A evidência
Resolución: alta, media
Mat. complementario

07 BH Theory pt 1000.jpg
P07: Buracos negros, o coração negro da Relatividade Geral
Resolución: alta, media
Mat. complementario

08 BH Detection pt 1000.jpg
P08: Tipos de buracos negros
Resolución: alta, media
Mat. complementario

09 GW Theory pt 1000.jpg
P09: O universo das ondas gravitacionais
Resolución: alta, media
Mat. complementario

10 GW detection pt 1000.jpg
P10: Em busca das ondas gravitacionais
Resolución: alta, media
Mat. complementario

Error: (1) can't find 11_conclusion__pt_1000.jpg at /ServiAstro.ExpoUniversFoscPT
P11: Isto é a história toda?
Resolución: alta, media
Mat. complementario
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl