Difference: ExpoUniversFoscCAca (1 vs. 7)

Revision 708 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposició "Viatge cap a l'univers fosc". Versió catalana.

Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Changed:
<
<
Versió digital disponible en CA ES EN PT
<-- DE PT IT-->
>
>
Versió digital disponible en CA ES EN PT IT
<-- DE PT IT-->
 

Material digital complementari para cada pòster.

Revision 618 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposició "Viatge cap a l'univers fosc". Versió catalana.

Tornar

Revision 505 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Exposició "Viatge a l'univers fosc". Versió catalana.

>
>

Exposició "Viatge cap a l'univers fosc". Versió catalana.

  Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Changed:
<
<
Versió digital disponible en CA ES EN
<-- DE PT IT-->
>
>
Versió digital disponible en CA ES EN PT
<-- DE PT IT-->
 

Material digital complementari para cada pòster.

Line: 39 to 39
 10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de les ones gravitacionals
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

Changed:
<
<
11 conclusion  ca 1000.jpg
P11: ¿Això és tot?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
11 conclusion  ca 1000.jpg
P11: Això és tot?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

Revision 427 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposició "Viatge a l'univers fosc". Versió catalana.

Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Changed:
<
<
Versió digital disponible en 6 idiomes. CA ES EN DE PT IT
>
>
Versió digital disponible en CA ES EN
<-- DE PT IT-->
 

Material digital complementari para cada pòster.

Revision 319 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposició "Viatge a l'univers fosc". Versió catalana.

Tornar

Revision 219 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposició "Viatge a l'univers fosc". Versió catalana.

Tornar

Line: 9 to 9
 

Material digital complementari para cada pòster.

Changed:
<
<
01 Title ca 1000.jpg
P01: Viaje al universo oscuro
Resolució: alta, mitja
>
>
01 Title ca 1000.jpg
P01: Viatge cap a l'univers fosc
Resolució: alta, mitja
 
Changed:
<
<
02 Maravillas ca 1000.jpg
P02: El universo está lleno de maravillas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
02 Maravillas ca 1000.jpg
P02: L'univers és ple de coses increïbles
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
03 GeneralRelativity ca 1000.jpg
P03: Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
03 GeneralRelativity ca 1000.jpg
P03: Relativitat general
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
04 Evolution ca 1000.jpg
P04: Un universo en constante evolución
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
04 Evolution ca 1000.jpg
P04: Un univers en constante evolució
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
05 DarkSide ca 1000.jpg
P05: Las múltiples caras oscuras del universo
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
05 DarkSide ca 1000.jpg
P05: Els múltiples costats foscos de l'univers
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
P06: Materia oscura y energía oscura: pruebas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
P06: Materia fosca i energia fosca: proves
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
07 BH Theory ca 1000.jpg
P07: Agujeros negros, el corazón oscuro de la Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
07 BH Theory ca 1000.jpg
P07: Forats negres, el cor fosc de la relativitat general
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
08 BH Detection ca 1000.jpg
P08: Tipos de agujeros negros
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
08 BH Detection ca 1000.jpg
P08: Tipus de forats negres
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
09 GW Theory ca 1000.jpg
P09: El universo de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
09 GW Theory ca 1000.jpg
P09: L'univers d'ones gravitacionals
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de les ones gravitacionals
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find 11_conclusion_ca_1000.jpg at /ServiAstro.ExpoUniversFoscCA
P11: ¿Esto es todo?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
>
>
11 conclusion  ca 1000.jpg
P11: ¿Això és tot?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

Revision 119 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Exposició "Viatge a l'univers fosc". Versió catalana.

Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Versió digital disponible en 6 idiomes. CA ES EN DE PT IT

Material digital complementari para cada pòster.

01 Title ca 1000.jpg
P01: Viaje al universo oscuro
Resolució: alta, mitja

02 Maravillas ca 1000.jpg
P02: El universo está lleno de maravillas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

03 GeneralRelativity ca 1000.jpg
P03: Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

04 Evolution ca 1000.jpg
P04: Un universo en constante evolución
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

05 DarkSide ca 1000.jpg
P05: Las múltiples caras oscuras del universo
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
P06: Materia oscura y energía oscura: pruebas
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

07 BH Theory ca 1000.jpg
P07: Agujeros negros, el corazón oscuro de la Relatividad General
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

08 BH Detection ca 1000.jpg
P08: Tipos de agujeros negros
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

09 GW Theory ca 1000.jpg
P09: El universo de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de ondas gravitacionales
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari

Error: (1) can't find 11_conclusion_ca_1000.jpg at /ServiAstro.ExpoUniversFoscCA
P11: ¿Esto es todo?
Resolució: alta, mitja
Mat. complementari
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl