Difference: ExpoUniversFoscCA (4 vs. 5)

Revision 519 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="UniversFoscca"
Changed:
<
<

Exposició "Viatge a l'univers fosc"

>
>

Exhibition "Viatge cap a l'univers fosc" (Catalan version)

Back

Travelling Catalan version available.

Digital version available in CA ES EN PT IT

<--DE PT IT-->


Extra material for every poster.

01 Title ca 1000.jpg
P01: Viatge cap a l'univers fosc
Resolution: High, Medium

02 Maravillas ca 1000.jpg
P02: L'univers és ple de coses increïbles
Resolution: High, Medium
Extra material

03 GeneralRelativity ca 1000.jpg
P03: Relativitat general
Resolution: High, Medium
Extra material

04 Evolution ca 1000.jpg
P04: Un univers en constante evolució
Resolution: High, Medium
Extra material

05 DarkSide ca 1000.jpg
P05: Els múltiples costats foscos de l'univers
Resolution: High, Medium
Extra material

06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
P06: Materia fosca i energia fosca: proves
Resolution: High, Medium
Extra material

07 BH Theory ca 1000.jpg
P07: Forats negres, el cor fosc de la relativitat general
Resolution: High, Medium
Extra material

08 BH Detection ca 1000.jpg
P08: Tipus de forats negres
Resolution: High, Medium
Extra material

09 GW Theory ca 1000.jpg
P09: L'univers d'ones gravitacionals
Resolution: High, Medium
Extra material

10 GW detection ca 1000.jpg
P10: En busca de les ones gravitacionals
Resolution: High, Medium
Extra material

11 conclusion  ca 1000.jpg
P11: Això és tot?
Resolution: High, Medium
Extra material
 
Deleted:
<
<
Tornar

Versió catalana disponible per a la seva itinerància.

Versió digital disponible en 5 idiomes. CA ES EN DE PT

Material digital complementari per a cada plafó per aprofundir en l'estudi.

1 baryonics pet.jpg
P01: Viatge a l'univers fosc
Resolució: Alta, mitja

1 baryonics pet.jpg
P02: L'univers és ple de meravelles
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P03: Relativitat General
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P04: Un univers en constant evolució
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P05: Els múltiples costats foscos de l'univers
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P06: Matèria fosca i energia fosca: Probes
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P07: Forats negres: el cor fosc de la Relativitat General
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P08: Tipus de forats negres
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P09: L'univers d'ones gravitacionals
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P10: La recerca d'ones gravitacionals
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari

1 baryonics pet.jpg
P11: Això és tot?
Resolució: Alta, mitja
Mat. complementari
 
META FILEATTACHMENT attachment="01_Title_ca_pet.pdf" attr="h" comment="" date="1497427678" name="01_Title_ca_pet.pdf" path="01_Title_ca_pet.pdf" size="3977027" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl