Difference: ExpoTelescopiAssumpcioes (1 vs. 3)

Revision 321 Mar 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Exposición "Telescopi Assumpció Català"

>
>

Exposición "Telescopi Assumpció Català". Versión en catalán

 
<--
-->

Volver

Changed:
<
<

Paneles en alta resolución disponibles con un clic sobre cada imagen

>
>

Paneles disponibles en alta resolución

 
Changed:
<
<
01 TelescopiCatala Introi baixa.JPG
1
02 TelescopiCatala NouTelescopi baixa.JPG
2
03 TelescopiCatala ParcAstronomicMontseca baixa.JPG
3
04 TelescopiCatala MACatala baixa.JPG
4
05 TelescopiCatala CatalaDocent baixa.JPG
5
06 TelescopiCatala CatalaInvestig baixa.JPG
6
07 TelescopiCatala EinesCalcul baixa.JPG
7
08 TelescopiCatala EstudiSol baixa.JPG
8
09 TelescopiCatala Astrometria baixa.JPG]
9
10 TelescopiCatala HistoriaEnsenyanca baixa.JPG
10
11 TelescopiCatala EstudisArabs baixa.JPG
11
12 TelescopiCatala DonaAstronomia baixa.JPG
12
13 TelescopiCatala COU baixa.JPG
13
14 TelescopiCatala Credits baixa.JPG
14
>
>
  • Arxivos JPG alta resolución enlazados con cada imatge
  • Arxivos pdf alta resolución descargables

01 TelescopiCatala Introi baixa.JPG Introducció.pdf
1
02 TelescopiCatala NouTelescopi baixa.JPG 2_NouTelescopi.pdf
2
03 TelescopiCatala ParcAstronomicMontseca baixa.JPG 3_ParcAstronomicMontsec.pdf
3
04 TelescopiCatala MACatala baixa.JPG 4__MACatala.pdf
4
05 TelescopiCatala CatalaDocent baixa.JPG 5_CatalaDocent.pdf
5
06 TelescopiCatala CatalaInvestig baixa.JPG 6_CatalaInvestig.pdf
6
07 TelescopiCatala EinesCalcul baixa.JPG 7_EinesCalcul.pdf
7
08 TelescopiCatala EstudiSol baixa.JPG 8_EstudiSol.pdf
8
09 TelescopiCatala Astrometria baixa.JPG] 9_Astrometria.pdf
9
10 TelescopiCatala HistoriaEnsenyanca baixa.JPG 10_HISTORIAENSENYANCA.pdf
10
11 TelescopiCatala EstudisArabs baixa.JPG 11_EstudisArabs.pdf
11
12 TelescopiCatala DonaAstronomia baixa2.JPG 12_DonaAstronomia.pdf
12
13 TelescopiCatala COU baixa.JPG 13_COU.pdf
13
14 TelescopiCatala Credits baixa 2.jpg 14_Credits_2.pdf
14

Revision 215 Mar 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Exposición "Telescopi Assumpció Català"

Revision 123 Feb 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Exposición "Telescopi Assumpció Català"

<--
-->

Volver

01 TelescopiCatala Introi baixa.JPG
1
02 TelescopiCatala NouTelescopi baixa.JPG
2
03 TelescopiCatala ParcAstronomicMontseca baixa.JPG
3
04 TelescopiCatala MACatala baixa.JPG
4
05 TelescopiCatala CatalaDocent baixa.JPG
5
06 TelescopiCatala CatalaInvestig baixa.JPG
6
07 TelescopiCatala EinesCalcul baixa.JPG
7
08 TelescopiCatala EstudiSol baixa.JPG
8
09 TelescopiCatala Astrometria baixa.JPG]
9
10 TelescopiCatala HistoriaEnsenyanca baixa.JPG
10
11 TelescopiCatala EstudisArabs baixa.JPG
11
12 TelescopiCatala DonaAstronomia baixa.JPG
12
13 TelescopiCatala COU baixa.JPG
13
14 TelescopiCatala Credits baixa.JPG
14
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl