Difference: ExpoSicionsca (30 vs. 31)

Revision 3119 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

google-calendar-icon-17519.png

Calendari itinerànciamàxim
Exposició "Dones i física"

01 Title ca 1000.jpg
Exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"

plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"

Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
Amb 3 itineraris possibles

TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"

fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"

expos ICCUB RGB.jpg
Altres exposicions gestionades per ICCUB-FQA
Changed:
<
<
>
>
 

Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

Tríptic

triptic Expos cont baixa P1.jpg triptic Expos cont baixa P2.jpg

META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl