Difference: ExpoSicionsca (1 vs. 31)

Revision 3119 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 40 to 40
 expos ICCUB RGB.jpg
Altres exposicions gestionades per ICCUB-FQA
Changed:
<
<
>
>
 

Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Revision 3019 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 13 to 13
 Calendari itinerància


Changed:
<
<
01 Title ca 1000.jpg
"Viatge cap a l'univers fosc"
>
>
màxim
Exposició "Dones i física"
 
Changed:
<
<
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
Amb 3 itineraris possibles
>
>
01 Title ca 1000.jpg
Exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
 
Changed:
<
<
>
>
 plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"
Changed:
<
<
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
>
>
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
Amb 3 itineraris possibles
 

TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"
Changed:
<
<
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
>
>
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
 
Changed:
<
<
>
>
 expos ICCUB RGB.jpg
Altres exposicions gestionades per ICCUB-FQA
Added:
>
>
 

Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

Revision 2914 Jan 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 33 to 33
 
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
Changed:
<
<
>
>
 expos ICCUB RGB.jpg
Altres exposicions gestionades per ICCUB-FQA

Revision 2807 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 14 to 14
 Calendari itinerància


Changed:
<
<
01 Title ca 1000.jpg
Nova exposició:
"Viatge cap a l'univers fosc"
>
>
01 Title ca 1000.jpg
"Viatge cap a l'univers fosc"
 
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
Amb 3 itineraris possibles

Revision 2730 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 41 to 41
  Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu
Changed:
<
<
DIPTICexpos 1.jpg DIPTICexpos 2.jpg fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg
>
>

Tríptic

triptic Expos cont baixa P1.jpg triptic Expos cont baixa P2.jpg
 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 2617 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 39 to 39
 

Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.
Changed:
<
<
Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
>
>
Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu
 
DIPTICexpos 1.jpg DIPTICexpos 2.jpg fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg

Revision 2522 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 16 to 16
 
01 Title ca 1000.jpg
Nova exposició:
"Viatge cap a l'univers fosc"
Changed:
<
<
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
>
>
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
Amb 3 itineraris possibles
 

Revision 2418 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Changed:
<
<
>
>
 
Changed:
<
<
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions::
>
>
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
 

Changed:
<
<
>
>
 
Changed:
<
<
google-calendar-icon-17519.png
>
>
google-calendar-icon-17519.png
 Calendari itinerància


Changed:
<
<
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
>
>
01 Title ca 1000.jpg
Nova exposició:
"Viatge cap a l'univers fosc"
 
Changed:
<
<
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
>
>
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
 

plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"
Changed:
<
<
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
>
>
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
 

TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"
Changed:
<
<
>
>
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"

 expos ICCUB RGB.jpg
Altres exposicions gestionades per ICCUB-FQA

Revision 2301 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Revision 2224 Apr 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Revision 2128 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Added:
>
>
 

El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions::

Revision 2020 Dec 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
>
>
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions::

 
Changed:
<
<
google-calendar-icon-17519.png
>
>

google-calendar-icon-17519.png

Calendari itinerància 
Deleted:
<
<
Calendari itinerància 
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
Line: 14 to 19
 
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
Changed:
<
<
>
>
 plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"
Changed:
<
<
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
>
>
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
 

TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"
Added:
>
>
expos ICCUB RGB.jpg
Altres exposicions gestionades per ICCUB-FQA
 

Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es

Revision 1915 Dec 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Changed:
<
<
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
>
>
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
 
Changed:
<
<
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
>
>
google-calendar-icon-17519.png

Calendari itinerància
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
 
Changed:
<
<
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
>
>
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
 
Changed:
<
<
plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"
>
>
plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"
 
Changed:
<
<
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
>
>
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
 
Changed:
<
<
TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"
>
>
TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"
 


Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es

Changed:
<
<
DIPTICexpos 1.jpg DIPTICexpos 2.jpg fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg
>
>
DIPTICexpos 1.jpg DIPTICexpos 2.jpg fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg
 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 1812 Dec 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Revision 1718 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Changed:
<
<
El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
>
>
El Departament de Física Quàntica i Astrofísica i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
 
Changed:
<
<

Exposició "Telescopi Assumpció Català"

>
>
fettu patchCat.jpg
Exposició "De la Terra a l'Univers"
 
Changed:
<
<

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

>
>
Logoamb.jpg
Exposició "Amb A d'AstrònomA"
 
Changed:
<
<

Exposició "Les distàncies còsmiques"

>
>
plafo0 vf72 200.jpg
Exposició "Les distàncies còsmiques"
 
Changed:
<
<

Exposició "Amb A d'AstrònomA"

>
>
Intro cor.jpg
Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
 
Changed:
<
<

Exposició "De la Terra a l'Univers"

>
>
TelescopiCatala Catala.jpg
Exposició "Telescopi Assumpció Català"
 
Changed:
<
<
Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.
>
>

Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.
  Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
Line: 18 to 25
  Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
Deleted:
<
<
 
DIPTICexpos 1.jpg DIPTICexpos 2.jpg fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg
Deleted:
<
<

Destacats 2016

WP 20160915 006.jpg
Visites guiades a l'exposició
15-16/09/2016
Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles

TelescopiCatala Catala.jpg
Inauguració de l'exposició
"Telescopi Assumpció Català"
04/03/2016

 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 1614 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 18 to 18
  Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
Changed:
<
<
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg
fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg
>
>
DIPTICexpos 1.jpg DIPTICexpos 2.jpg fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg

Destacats 2016

WP 20160915 006.jpg
Visites guiades a l'exposició
15-16/09/2016
Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles

TelescopiCatala Catala.jpg
Inauguració de l'exposició
"Telescopi Assumpció Català"
04/03/2016

 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 1501 Jul 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Changed:
<
<

NOVETAT: Exposició "Telescopi Assumpció Català" :

Inauguració de l'exposició 4 de març de 2016 al Centre d'Observació de l'Univers, Àger

>
>

Exposició "Telescopi Assumpció Català"

 

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Revision 1407 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 22 to 20
  Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
Changed:
<
<
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg
>
>
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg
fulletexpo Catala3 inc cont baixa.jpg
 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 1324 Feb 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Added:
>
>

NOVETAT: Exposició "Telescopi Assumpció Català" :

Inauguració de l'exposició 4 de març de 2016 al Centre d'Observació de l'Univers, Àger

 

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Exposició "Les distàncies còsmiques"

Line: 15 to 21
 Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es

Changed:
<
<
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg
>
>
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg
 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 1206 Oct 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 14 to 14
  Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.
Changed:
<
<
Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es
>
>
Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
 
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg

META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 1109 Feb 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Revision 1021 Jan 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Line: 15 to 15
 Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es

Added:
>
>
DIPTICexpos 1.jpg
DIPTICexpos 2.jpg
 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 925 Jun 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Deleted:
<
<

Exposició "Les distàncies còsmiques"

 
Added:
>
>

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

 
Changed:
<
<

Exposició "Amb A d'AstrònomA"

>
>

Exposició "Les distàncies còsmiques"

 
Added:
>
>

Exposició "Amb A d'AstrònomA"

 

Exposició "De la Terra a l'Univers"

Revision 828 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Changed:
<
<

Exposició "Les distàncies còsmiques"

plafo0 vf72 200.jpg
>
>

Exposició "Les distàncies còsmiques"

 
Deleted:
<
<
Exposició itinerant que mostra els mètodes per a mesurar distàncies als cossos celests i com aquests mètodes s'han anat desenvolupant amb els anys segons les distàncies a mesurar.

Alguns dels procediments emprats en el passat avui en dia són obsolets per manca de precisió, d'altres s'han millorat amb nous instruments i són imprescindibles per arribar a mesurar distàncies cada cop més grans. I és que els diferents mètodes que s'apliquen a les diferents distàncies no són independents entre ells. Per estimar la distància a la galàxia més llunyana cal saber la que ens separa de galàxies properes. Alhora aquestes distàncies properes no es podrien calcular sense saber abans a quina distància són les estrelles i quina distància ens separa del Sol.La mida de l'Univers es calcula començant pel cossos que tenim més a prop i anant cada vegada més lluny, amb procediments successius i depenents.

Tot i que l'exposició s'ha elaborat en motiu del trànsit de Venus del 5-6 de juny del 2012, és una exposició atemporal.
 
Changed:
<
<
Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
>
>

Exposició "Amb A d'AstrònomA"

 
Deleted:
<
<
Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es


Exposició "Amb A d'AstrònomA"

Logo Amb A dAstrnomA.jpg

L'exposició itinerant "Amb A d'AstrònomA" és la versió catalana de l'exposició "Con A de AstrónomAs" , dedicada a astrònomes de diferents segles i països, l'aportació a l'Astronomia de les quals ha tingut rellevancia mundial.

 
Changed:
<
<
Els seus panells a més d'itinerar per diferents llocs de Catalunya estan disponibles en format digital per a que qualsevol centre escolar els pugui utilitzar i imprimir.
>
>

Exposició "De la Terra a l'Univers"

 
Deleted:
<
<
També es poden descarregar la col·lecció de quaderns didàctics relacionats amb els temes que aquestes dones van estudiar.
 
Changed:
<
<

Exposició "De la Terra a l'Univers"

de la terra 2.jpg

L'exposició "From de Earth to the Universe" (De la Terra a L'Univers) constitueix un dels projectes globals més destacats de L'Any Internacional de L'Astronomia, de fet es tracta d'un dels seus Projectes Pilar. Aquesta exposició mostra L'Univers mitjançant imatges astronòmiques de gran rellevància científica divulgativa, però a més d'una bellesa increïble, preses des de diferents observatoris del món, també des d'Espanya.

La Unió Astronòmica Internacional pretén que L'exposició s'instal·li amb continguts iguals o molt similars al major nombre de lloc possibles a tot el món. L'organització internacional proporciona les imatges, facilita els seus drets i estableix els criteris de qualitat i condicions d'us, però la producció de cada instal·lació concreta, el seu finançament i la ubicació s'ha de gestionar localment. http://www.fromearthtotheuniverse.org/index.php

L'exposició que aquí presentem va ser comissariada per Dr. David Galadí-Enríquez del Observatorio Astronómico de Calar Alto (Almeria) i finançada per la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Va ser també traduïda al galleg i viatja per tota Andalusia i Galicia. La versió catalana L'ha finançat la Generalitat de Catalunya i viatjarà per tota la geografia catalana.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

>
>
Únic requisit per acollir les exposicions és fer-se càrrec del transport i del muntatge.
  Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es
Deleted:
<
<

 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 728 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Added:
>
>

Exposició "Les distàncies còsmiques"

plafo0 vf72 200.jpg
 
Changed:
<
<
Les distàncies còsmiques
>
>
Exposició itinerant que mostra els mètodes per a mesurar distàncies als cossos celests i com aquests mètodes s'han anat desenvolupant amb els anys segons les distàncies a mesurar.

Alguns dels procediments emprats en el passat avui en dia són obsolets per manca de precisió, d'altres s'han millorat amb nous instruments i són imprescindibles per arribar a mesurar distàncies cada cop més grans. I és que els diferents mètodes que s'apliquen a les diferents distàncies no són independents entre ells. Per estimar la distància a la galàxia més llunyana cal saber la que ens separa de galàxies properes. Alhora aquestes distàncies properes no es podrien calcular sense saber abans a quina distància són les estrelles i quina distància ens separa del Sol.La mida de l'Univers es calcula començant pel cossos que tenim més a prop i anant cada vegada més lluny, amb procediments successius i depenents.

Tot i que l'exposició s'ha elaborat en motiu del trànsit de Venus del 5-6 de juny del 2012, és una exposició atemporal.
 
Changed:
<
<
De la Terra a l'Univers
>
>
Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
 
Changed:
<
<
Amb A d'AstrònomA
>
>
Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es
 
Added:
>
>

 
Added:
>
>

Exposició "Amb A d'AstrònomA"

Logo Amb A dAstrnomA.jpg

L'exposició itinerant "Amb A d'AstrònomA" és la versió catalana de l'exposició "Con A de AstrónomAs" , dedicada a astrònomes de diferents segles i països, l'aportació a l'Astronomia de les quals ha tingut rellevancia mundial.

Els seus panells a més d'itinerar per diferents llocs de Catalunya estan disponibles en format digital per a que qualsevol centre escolar els pugui utilitzar i imprimir.

També es poden descarregar la col·lecció de quaderns didàctics relacionats amb els temes que aquestes dones van estudiar.

Exposició "De la Terra a l'Univers"

de la terra 2.jpg

L'exposició "From de Earth to the Universe" (De la Terra a L'Univers) constitueix un dels projectes globals més destacats de L'Any Internacional de L'Astronomia, de fet es tracta d'un dels seus Projectes Pilar. Aquesta exposició mostra L'Univers mitjançant imatges astronòmiques de gran rellevància científica divulgativa, però a més d'una bellesa increïble, preses des de diferents observatoris del món, també des d'Espanya.

La Unió Astronòmica Internacional pretén que L'exposició s'instal·li amb continguts iguals o molt similars al major nombre de lloc possibles a tot el món. L'organització internacional proporciona les imatges, facilita els seus drets i estableix els criteris de qualitat i condicions d'us, però la producció de cada instal·lació concreta, el seu finançament i la ubicació s'ha de gestionar localment. http://www.fromearthtotheuniverse.org/index.php

L'exposició que aquí presentem va ser comissariada per Dr. David Galadí-Enríquez del Observatorio Astronómico de Calar Alto (Almeria) i finançada per la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Va ser també traduïda al galleg i viatja per tota Andalusia i Galicia. La versió catalana L'ha finançat la Generalitat de Catalunya i viatjarà per tota la geografia catalana.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es


 
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 610 May 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Added:
>
>
Les distàncies còsmiques
 De la Terra a l'Univers

Amb A d'AstrònomA

Revision 524 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"
Deleted:
<
<
<--  

-->

 

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Revision 419 Nov 2010 - DaniMolina

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Català Castellano English

>
>
-->
 

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Line: 15 to 12
 De la Terra a l'Univers

Amb A d'AstrònomA

Added:
>
>
META TOPICMOVED by="DaniMolina" date="1290167011" from="ServiAstro.ExpoSicions" to="ServiAstro.ExpoSicionsca"

Revision 326 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"
<--  

-->

Added:
>
>
Català Castellano English
 

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:

Revision 201 Oct 2010 - LolaBalaguer

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Exposicions disponibles

Changed:
<
<
El Departament d'Astronomia posa a disposició d'entitats i institucions sense cap ànim lucratiu les següents exposicions:
>
>
El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ofereix de forma gratuïta les següents exposicions:
  De la Terra a l'Univers

Revision 130 Sep 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"
<--  

-->

Exposicions disponibles

El Departament d'Astronomia posa a disposició d'entitats i institucions sense cap ànim lucratiu les següents exposicions:

De la Terra a l'Univers

Amb A d'AstrònomA

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl