Difference: ExpoGaiaca (1 vs. 19)

Revision 1902 Jul 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Revision 1831 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 39 to 39
  divulgacio [a] icc.ub.edu

Intro cor.jpg
VEURE EXPOSICIÓ I MATERIAL COMPLEMENTARI
Idiomes: CA, ES, EN, DE
Changed:
<
<
>
>
 BOLAMON.jpg
ITINERÀNCIA ( CA, ES)

Revision 1709 Oct 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 20 to 20
 
 • IMPRESA:
  • Versió catalana impresa disponible per a la seva itinerància *
Changed:
<
<
>
>
  • Oferim 3 itineraris possibles:
   • Complet
   • Tècnic, un recorregut per els aspectes tècnics que mostren el funcionament de Gaia
   • Astronòmic, destaquen els aspectes científics de la missió i els resultats que es podran extreure a partir de les dades obtingudes.

 
 • DIGITAL:
  • Versió digital disponible en ( CA, ES, EN, DE)

Revision 1625 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 20 to 20
 
 • IMPRESA:
  • Versió catalana impresa disponible per a la seva itinerància *
Changed:
<
<
>
>
 
 • DIGITAL:
  • Versió digital disponible en ( CA, ES, EN, DE)

Revision 1522 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 20 to 20
 
 • IMPRESA:
  • Versió catalana impresa disponible per a la seva itinerància *
Changed:
<
<
>
>
 
 • DIGITAL:
  • Versió digital disponible en ( CA, ES, EN, DE)

Revision 1422 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Added:
>
>
Versió digital disponible en ( CA, ES, EN, DE)
 Anar a exposicions

Anar a la plana de la missio Gaia

Deleted:
<
<
 
Changed:
<
<
Intro cor.jpg

L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

El disseny tant dels continguts com del format de la exposició l'han fet: L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra. Tots ells membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
>
>
Intro cor.jpg
 
Changed:
<
<
RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.
>
>
L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.
 
Changed:
<
<
Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
>
>
El disseny tant dels continguts com del format de la exposició l'han fet: L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra. Tots ells membres del antic Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.
 
Changed:
<
<

Veure exposició

>
>
VERSIONS
 
Changed:
<
<
Versió catalana
>
>
REQUISITS
 
Changed:
<
<
Versió castellana
>
>
Únic requisit per acollir la versió catalana itinerant és fer-se càrrec del transport i del muntatge.
Recordeu tenir cura de l'exposició, els desperfectes que detecti cada centre correran a càrrec del centre anterior.
 
Changed:
<
<
Versió anglesa
Versió alemanya
>
>
CORRREU DE CONTACTE:
 
Changed:
<
<

Text de l'exposició

>
>
divulgacio [a] icc.ub.edu

Intro cor.jpg
VEURE EXPOSICIÓ I MATERIAL COMPLEMENTARI
Idiomes: CA, ES, EN, DE

BOLAMON.jpg
ITINERÀNCIA ( CA, ES)
 
Changed:
<
<

Característiques tècniques

Itineràncies

Itinerància versió catalana
Itinerància versió castellana
>
>
100-Best-Silent-Films-the-General.jpg
CARACTERÍSTIQUES DE MUNTATGE i TRANSPORT
 
Added:
>
>
 

Targetó

Targetó en català

Targetó en castellàAdded: >
>

Text de l'exposició

 
META FILEATTACHMENT attachment="target_alta_fin_baixa.jpg" attr="h" comment="" date="1372169584" name="target_alta_fin_baixa.jpg" path="target_alta_fin_baixa.jpg" size="107922" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="satelite_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169577" name="satelite_cor_3.jpg" path="satelite_cor_3.jpg" size="126367" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="relativitat_cor_2.jpg" attr="h" comment="" date="1372169567" name="relativitat_cor_2.jpg" path="relativitat_cor_2.jpg" size="254378" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 1318 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Revision 1207 Sep 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 22 to 22
 
Versió castellana

Versió anglesa
Changed:
<
<
Versió Alemanya
>
>
Versió alemanya
 

Text de l'exposició

Revision 1106 Sep 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 22 to 22
 
Versió castellana

Versió anglesa
Changed:
<
<
>
>
Versió Alemanya
 

Text de l'exposició

Revision 1014 Jul 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 8 to 8
 Anar a la plana de la missio Gaia
Changed:
<
<
Intro cor.jpg

L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

El disseny tant dels continguts com del format de la exposició l'han fet: L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra. Tots ells membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

>
>
Intro cor.jpg

L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

El disseny tant dels continguts com del format de la exposició l'han fet: L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra. Tots ells membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

 Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
Changed:
<
<
Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
>
>
RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.
 
Changed:
<
<

>
>
Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
 

Veure exposició

Line: 23 to 22
 
Versió castellana

Versió anglesa
Changed:
<
<
Versió alemanya
>
>
 
Changed:
<
<

Text de l'exposició

>
>

Text de l'exposició

 

Característiques tècniques

Itineràncies

Line: 34 to 33
 

Targetó

Changed:
<
<
Targetó en català
>
>
Targetó en català
 
Changed:
<
<
Targetó en castellà
>
>
Targetó en castellà
 
META FILEATTACHMENT attachment="target_alta_fin_baixa.jpg" attr="h" comment="" date="1372169584" name="target_alta_fin_baixa.jpg" path="target_alta_fin_baixa.jpg" size="107922" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="satelite_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169577" name="satelite_cor_3.jpg" path="satelite_cor_3.jpg" size="126367" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 913 Jan 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 12 to 12
  Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
Changed:
<
<
Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es
>
>
Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es
 

Revision 809 May 2014 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 8 to 8
 Anar a la plana de la missio Gaia
Changed:
<
<
Intro cor.jpg L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.
>
>
Intro cor.jpg

L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

El disseny tant dels continguts com del format de la exposició l'han fet: L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra. Tots ells membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

  Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Revision 717 Dec 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 21 to 21
 
Versió catalana

Versió castellana
Added:
>
>
Versió anglesa
Versió alemanya
 

Text de l'exposició

Característiques tècniques

Revision 628 Nov 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 18 to 18
 

Veure exposició

Changed:
<
<
Versió catalana
>
>
Versió catalana
 
Changed:
<
<
Versió castellana
>
>
Versió castellana
 

Text de l'exposició

Característiques tècniques

Changed:
<
<

Itinerància

>
>

Itineràncies

Itinerància versió catalana
Itinerància versió castellana
 

Targetó

Revision 519 Sep 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 27 to 27
 

Itinerància

Changed:
<
<

Targetó

>
>

Targetó

Targetó en català

Targetó en castellà

 
META FILEATTACHMENT attachment="target_alta_fin_baixa.jpg" attr="h" comment="" date="1372169584" name="target_alta_fin_baixa.jpg" path="target_alta_fin_baixa.jpg" size="107922" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="satelite_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169577" name="satelite_cor_3.jpg" path="satelite_cor_3.jpg" size="126367" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 409 Sep 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 21 to 21
 Versió catalana

Versió castellana

Added:
>
>

Text de l'exposició

 

Característiques tècniques

Revision 309 Sep 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Line: 16 to 16
 
Changed:
<
<

Veure exposició

>
>

Veure exposició

Versió catalana

Versió castellana

 

Característiques tècniques

Revision 202 Jul 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Revision 125 Jun 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Anar a exposicions

Anar a la plana de la missio Gaia

Intro cor.jpg L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: solarte [a] am.ub.es


Veure exposició

Característiques tècniques

Itinerància

Targetó

META FILEATTACHMENT attachment="target_alta_fin_baixa.jpg" attr="h" comment="" date="1372169584" name="target_alta_fin_baixa.jpg" path="target_alta_fin_baixa.jpg" size="107922" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="satelite_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169577" name="satelite_cor_3.jpg" path="satelite_cor_3.jpg" size="126367" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="relativitat_cor_2.jpg" attr="h" comment="" date="1372169567" name="relativitat_cor_2.jpg" path="relativitat_cor_2.jpg" size="254378" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="participacio_cor.jpg" attr="h" comment="" date="1372169548" name="participacio_cor.jpg" path="participacio_cor.jpg" size="103552" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="mode_cor_4.jpg" attr="h" comment="" date="1372169540" name="mode_cor_4.jpg" path="mode_cor_4.jpg" size="131579" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="lanzamiento_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169529" name="lanzamiento_cor_3.jpg" path="lanzamiento_cor_3.jpg" size="113850" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Intro_cor.jpg" attr="h" comment="" date="1372169521" name="Intro_cor.jpg" path="Intro_cor.jpg" size="178764" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="historia_su_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169506" name="historia_su_cor_3.jpg" path="historia_su_cor_3.jpg" size="132985" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Galaxia_cor_2.jpg" attr="h" comment="" date="1372169495" name="Galaxia_cor_2.jpg" path="Galaxia_cor_2.jpg" size="129587" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="extragalactic_cor_3.jpg" attr="h" comment="" date="1372169484" name="extragalactic_cor_3.jpg" path="extragalactic_cor_3.jpg" size="129801" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl