Difference: ExperimentsFisica2018ca (1 vs. 4)

Revision 430 Apr 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Experiments de Física 2018

Tallers i Fires

Revision 303 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Experiments de Física 2018

Tallers i Fires

Revision 205 Dec 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Experiments de Física 2018

Tallers i Fires

Line: 12 to 12
  Taller d'astronomia: 'Observant el Sol i la seva influència en el clima'.
Changed:
<
<
A càrrec de: J. L. Bernal, N. Jordana, N. Torres, N. Miret, G. Martí, P. Massana, D. Pacheco, I. Pérez-Ràfols
>
>
A càrrec de: N. Bellomo, J. L. Bernal, A.Castro, E. Molina, D Pacheco, N. Torres
  Coordina: Josep M Solanes
Line: 24 to 24
 
Resum:
Changed:
<
<
L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes realitzin una sèrie d'experiments innovadors i suggerents relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els propis centres d'ensenyament.
>
>
L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes realitzin una sèrie d'experiments innovadors i suggerents relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els propis centres d'ensenyament.
Observació del Sol i pràctica amb la cambra de boira

Revision 122 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Experiments de Física 2018

Tallers i Fires

màxim

22/01/2018-02/02/2018

Lloc: Facultat de Física

Taller d'astronomia: 'Observant el Sol i la seva influència en el clima'.

A càrrec de: J. L. Bernal, N. Jordana, N. Torres, N. Miret, G. Martí, P. Massana, D. Pacheco, I. Pérez-Ràfols

Coordina: Josep M Solanes

Organitza: Facultat de Física

Dirigit a: Estudiants de batxillerat

* Web Experiments de Física*

Resum:

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes realitzin una sèrie d'experiments innovadors i suggerents relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els propis centres d'ensenyament.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl