Difference: ExperimentsFisica2017ca (1 vs. 3)

Revision 322 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Experiments de Física 2017

Tallers i Fires

Line: 6 to 6
 
màxim

Changed:
<
<
23/02/2017-03/02/2017
>
>
23/01/2017-03/02/2017
  Lloc: Facultat de Física

Revision 201 Mar 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Experiments de Física 2017

Tallers i Fires

Line: 14 to 14
  A càrrec de: J. L. Bernal, N. Jordana, N. Torres, N. Miret, G. Martí, P. Massana, D. Pacheco, I. Pérez-Ràfols
Added:
>
>
Coordina: Josep M Solanes

Organitza: Facultat de Física

 Dirigit a: Estudiants de batxillerat

* Web Experiments de Física*

Revision 107 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Experiments de Física 2017

Tallers i Fires

màxim

23/02/2017-03/02/2017

Lloc: Facultat de Física

Taller d'astronomia: 'Observant el Sol i la seva influència en el clima'.

A càrrec de: J. L. Bernal, N. Jordana, N. Torres, N. Miret, G. Martí, P. Massana, D. Pacheco, I. Pérez-Ràfols

Dirigit a: Estudiants de batxillerat

* Web Experiments de Física*

Resum:

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes realitzin una sèrie d'experiments innovadors i suggerents relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els propis centres d'ensenyament.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl