Difference: EnllaEc030307ca ( vs. 1)

Revision 104 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Enllašos sobre l'eclipsi total de Lluna del 3 de marš de 2007

Tornar

PÓgines informatives:

  1. NASA Eclipse Home Page
  2. Mr. Eclipse
  3. Eclipsis en la pÓgina Hermit.com
  4. Departament d'Astronomia de la Universitat Complutense de Madrid

Altres retransmissions:

  1. Des de Madrid per part de la Universitat Complutense
  2. Des de Su´ssa , per klipsi.ch
  3. Des del Regne Unit , per lunarobservers.com
  4. Des dels Pa´sos Baixos (I) , per Astroversum.
  5. Des de l'Iran , per l'observatori K1 d'Isfahan.
  6. Des dels Pa´sos Baixos (i II) , per Astronet.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl