Difference: EmparanNewtonca (1 vs. 3)

Revision 323 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Roberto Emparan: Jesucristo Vs. Newton

Astronomia a la ràdio i la TV

Revision 202 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Roberto Emparan: Jesucristo Vs. Newton

Added:
>
>
Astronomia a la ràdio i la TV
 
màxim

Revision 102 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Roberto Emparan: Jesucristo Vs. Newton

màxim

L'investigador de l'ICCUB, Roberto Emparan, parla sobre Newton al programa "A vivir que son dos días" secció "Burque al cubo" de la cadena Ser del dia 8 de gener de 2017.

El programa dedica un espai a aquest científic en motiu de la coincidència de les dates de celebració del naixement de Newton i de Jesucrist.

* Enllaç amb el programa* (cast.)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl