Difference: EmparanCasanova2018ca (1 vs. 2)

Revision 229 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

R. Emparan: "Hasta el infinito, ¡y más allá! Agujeros negros, ondas gravitatorias y los límites del Universo"

Xerrades

Line: 7 to 7
 
Changed:
<
<
tot.jpg
>
>
tot forat2.jpg
 

Revision 129 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

R. Emparan: "Hasta el infinito, ¡y más allá! Agujeros negros, ondas gravitatorias y los límites del Universo"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

tot.jpg


A càrrec de: Roberto Emparan (ICREA-ICCUB)

Data: 20/11/2018

Hora: -

Context: Dins el programa " TOC-TOC" de la UB divulga

Lloc: INS Rafael Casanova, Sant Boi de Ll.

Resum:

Com va començar l’Univers? Com acabarà? Què ens passa si caiem a un forat negre? Què són les ones gravitatòries? I a qui li importa tot això i per què?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl