Difference: EltempsESalvadorca (1 vs. 2)

Revision 226 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

El temps no és el que sembla

Line: 7 to 7
 
Changed:
<
<
Eduard Salvador,, Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona
>
>
Eduard Salvador, catedràtic d'astrofísica de Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona
 

Revision 118 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

El temps no és el que sembla

Monografies
Notícies destacades

2019

Eduard Salvador,, Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona

màxim

Revista L'atzavara. Volum 29: Tempus fugit

Pdf de l'article complet

Resum:
Introducció amb finalitat divulgativa dels conceptes físics de temps i espai. Breu recorregut per aquests conceptes des de la idea aportada per la nostra percepció del món i el coneixement comú al qual dóna lloc, que es troba a la base del punt de vista de la física clàssica del temps i l’espai, fent especial èmfasi a l’origen de la fletxa del temps. A continuació descrivim els canvis introduïts en aquests conceptes clàssics, primer per la teoria de la relativitat especial, i general i més recentment per la física quàntica encara en desenvolupament.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl