Difference: EclipseLu160808ca (7 vs. 8)

Revision 804 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AgendaAstronomica2008"

Eclipsi parcial de Lluna del 16 d'agost de 2008

Line: 13 to 13
 Error: (1) can't find mapa_visibilitat.gif at /ServiAstro.EclipsiParciall2008
Mapa de visibilitat de l'eclipsi
Reconeixement: NASA Eclipse Home Page

Si bé la Lluna no serà encara visible des del nostre país en el moment del començament estricte de l'eclipsi: el primer contacte amb la penombra (que indica l'inici de la fase penombral, molt sovint difícil de percebre), el nostre satèl·lit es trobarà ja per sobre de l'horitzó quan entri per primer cop en contacte amb l'ombra de la Terra i

Changed:
<
<
InstantHora TU
Inici de la fase penombral18:24:49
Inici de la fase de parcialitat19:36:07
Màxim (centre) de l'eclipsi21:10:09
Final de la fase de parcialitat22:44:16
Final de la fase penombral23:55:25
>
>
InstantHora TU
Inici de la fase penombral 18:24:49
Inici de la fase de parcialitat 19:36:07
Màxim (centre) de l'eclipsi 21:10:09
Final de la fase de parcialitat 22:44:16
Final de la fase penombral 23:55:25
  Així, a les 21:36 dels nostres rellotges (a l'estiu cal afegir 2 hores al temps universal) començarà la fase de parcialitat, que s'allargarà fins a més enllà de la mitja nit.
Line: 24 to 23
 

Informació addicional

Podeu consultar:

Changed:
<
<
>
>
 

Galeria d'imatges

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl