Difference: EclipseCalculatorPremsaca (1 vs. 2)

Revision 229 Aug 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

"L'aplicació "Eclipsi 2.0" a la premsa"

>
>

"La premsa recomana l'aplicació "Eclipsi 2.0" "

  Premsa

Eclipsi2 ca.png
Changed:
<
<
Eclipsi 2.0, l'aplicació Android per al càlcul d'eclipsis i trànsits planetaris surt recomanada a diferents diaris de la premsa espanyola.
>
>
Eclipsi 2.0, l'aplicació Android per al càlcul d'eclipsis i trànsits planetaris, que ja té més de 61 000 descàrregues, es recomana a la premsa espanyola.
  Aquesta aplicació ha estat dissenyada i elaborada per Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB (IEEC-UB) i membre del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

Revision 127 Aug 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

"L'aplicació "Eclipsi 2.0" a la premsa"

Premsa

Eclipsi2 ca.png

Eclipsi 2.0, l'aplicació Android per al càlcul d'eclipsis i trànsits planetaris surt recomanada a diferents diaris de la premsa espanyola.

Aquesta aplicació ha estat dissenyada i elaborada per Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB (IEEC-UB) i membre del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl