Difference: EcSoegp290306ca (1 vs. 4)

Revision 417 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Line: 18 to 18
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP2.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 27 to 27
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP3.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 36 to 36
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP4.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 45 to 45
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP5.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 54 to 54
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP6.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 63 to 63
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP7.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 72 to 72
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP8.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 81 to 81
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP9.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 90 to 90
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP10.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 99 to 99
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP11.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 108 to 108
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP12.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 117 to 117
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP13.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 126 to 126
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP14.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 135 to 135
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP15.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 144 to 144
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP16.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 153 to 153
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP17.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 162 to 162
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP18.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 171 to 171
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP19.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 180 to 180
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP20.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 189 to 189
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP21.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 198 to 198
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP22.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 207 to 207
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP23.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 216 to 216
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP24.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 225 to 225
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP25.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 234 to 234
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP26.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 243 to 243
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP27.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 252 to 252
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP28.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 261 to 261
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP29.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 270 to 270
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP30.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 279 to 279
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP31.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 288 to 288
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP32.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Line: 297 to 297
 G

A

L

E

R

I

A
imatgeEGP33.jpg
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

%SLIDESHOWEND%

Revision 317 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Line: 7 to 7
 

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
[[/twiki/pub/ServiAstro/EcSoegp290306/imatgeEGP1.jpg"][imatgeEGP1.jpg
>
>
imatgeEGP1.jpg
 Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona

Revision 207 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP1.jpg
>
>
[[/twiki/pub/ServiAstro/EcSoegp290306/imatgeEGP1.jpg"][imatgeEGP1.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

Expedició

Temperatura ambiental

Barcelona
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP2.jpg
>
>
imatgeEGP2.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP3.jpg
>
>
imatgeEGP3.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP4.jpg
>
>
imatgeEGP4.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP5.jpg
>
>
imatgeEGP5.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP6.jpg
>
>
imatgeEGP6.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP7.jpg
>
>
imatgeEGP7.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP8.jpg
>
>
imatgeEGP8.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP9.jpg
>
>
imatgeEGP9.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP10.jpg
>
>
imatgeEGP10.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP11.jpg
>
>
imatgeEGP11.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP12.jpg
>
>
imatgeEGP12.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP13.jpg
>
>
imatgeEGP13.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP14.jpg
>
>
imatgeEGP14.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP15.jpg
>
>
imatgeEGP15.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP16.jpg
>
>
imatgeEGP16.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP17.jpg
>
>
imatgeEGP17.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP18.jpg
>
>
imatgeEGP18.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP19.jpg
>
>
imatgeEGP19.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP20.jpg
>
>
imatgeEGP20.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP21.jpg
>
>
imatgeEGP21.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP22.jpg
>
>
imatgeEGP22.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP23.jpg
>
>
imatgeEGP23.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP24.jpg
>
>
imatgeEGP24.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP25.jpg
>
>
imatgeEGP25.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP26.jpg
>
>
imatgeEGP26.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP27.jpg
>
>
imatgeEGP27.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP28.jpg
>
>
imatgeEGP28.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP29.jpg
>
>
imatgeEGP29.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP30.jpg
>
>
imatgeEGP30.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP31.jpg
>
>
imatgeEGP31.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP32.jpg
>
>
imatgeEGP32.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeEGP33.jpg
>
>
imatgeEGP33.jpg
 TornarInformació sobre l'esdeveniment

Revision 110 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP1.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP2.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP3.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP4.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP5.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP6.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP7.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP8.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 9: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP9.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 10: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP10.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 11: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP11.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 12: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP12.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 13: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP13.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 14: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP14.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 15: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP15.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 16: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP16.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 17: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP17.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 18: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP18.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 19: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP19.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 20: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP20.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 21: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP21.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 22: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP22.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 23: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP23.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 24: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP24.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 25: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP25.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 26: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP26.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 27: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP27.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 28: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP28.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 29: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP29.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 30: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP30.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 31: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP31.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 32: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP32.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 33: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, As Sallum (Egipte)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeEGP33.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl