Difference: EcSobcn290306ca (1 vs. 5)

Revision 507 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Revision 405 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN1.jpg
>
>
imatgeBCN1.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN2.jpg
>
>
imatgeBCN2.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN3.jpg
>
>
imatgeBCN3.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN4.jpg
>
>
imatgeBCN4.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN5.jpg
>
>
imatgeBCN5.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN6.jpg
>
>
imatgeBCN6.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN7.jpg
>
>
imatgeBCN7.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN8.jpg
>
>
imatgeBCN8.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN9.jpg
>
>
imatgeBCN9.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN10.jpg
>
>
imatgeBCN10.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN11.jpg
>
>
imatgeBCN11.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN12.jpg
>
>
imatgeBCN12.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN13.jpg
>
>
imatgeBCN13.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN14.jpg
>
>
imatgeBCN14.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN15.jpg
>
>
imatgeBCN15.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN16.jpg
>
>
imatgeBCN16.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN17.jpg
>
>
imatgeBCN17.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN18.jpg
>
>
imatgeBCN18.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN19.jpg
>
>
imatgeBCN19.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN20.jpg
>
>
imatgeBCN20.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN21.jpg
>
>
imatgeBCN21.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN22.jpg
>
>
imatgeBCN22.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN23.jpg
>
>
imatgeBCN23.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN24.jpg
>
>
imatgeBCN24.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN25.jpg
>
>
imatgeBCN25.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN26.jpg
>
>
imatgeBCN26.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN27.jpg
>
>
imatgeBCN27.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN28.jpg
>
>
imatgeBCN28.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN29.jpg
>
>
imatgeBCN29.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN30.jpg
>
>
imatgeBCN30.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN31.jpg
>
>
imatgeBCN31.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN32.jpg
>
>
imatgeBCN32.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN33.jpg
>
>
imatgeBCN33.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN34.jpg
>
>
imatgeBCN34.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN35.jpg
>
>
imatgeBCN35.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN36.jpg
>
>
imatgeBCN36.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN37.jpg
>
>
imatgeBCN37.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN38.jpg
>
>
imatgeBCN38.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN39.jpg
>
>
imatgeBCN39.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN40.jpg
>
>
imatgeBCN40.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN41.jpg
>
>
imatgeBCN41.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN42.jpg
>
>
imatgeBCN42.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN43.jpg
>
>
imatgeBCN43.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN44.jpg
>
>
imatgeBCN44.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN45.jpg
>
>
imatgeBCN45.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN46.jpg
>
>
imatgeBCN46.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN47.jpg
>
>
imatgeBCN47.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN48.jpg
>
>
imatgeBCN48.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN49.jpg
>
>
imatgeBCN49.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

Changed:
<
<
>
>
  G

A

L

E

R

I

A
Changed:
<
<
imatgeBCN50.jpg
>
>
imatgeBCN50.jpg
 
Changed:
<
<
TornarInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)
 

%SLIDESHOWEND%

Revision 311 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Revision 210 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Start Presentation

Revision 110 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN1.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN2.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN3.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN4.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN5.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN6.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN7.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN8.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 9: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN9.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 10: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN10.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 11: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN11.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 12: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN12.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 13: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN13.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 14: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN14.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 15: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN15.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 16: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN16.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 17: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN17.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 18: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN18.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 19: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN19.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 20: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN20.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 21: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN21.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 22: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN22.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 23: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN23.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 24: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN24.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 25: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN25.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 26: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN26.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 27: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN27.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 28: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN28.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 29: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN29.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 30: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN30.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 31: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN31.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 32: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN32.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 33: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN33.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 34: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN34.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 35: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN35.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 36: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN36.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 37: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN37.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 38: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN38.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 39: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN39.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 40: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN40.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 41: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN41.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 42: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN42.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 43: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN43.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 44: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN44.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 45: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN45.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 46: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN46.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 47: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN47.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 48: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN48.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 49: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN49.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

Slide 50: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN50.jpg

TornarInformació sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl