Difference: EcSo290306ca (1 vs. 5)

Revision 517 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'Eclipsi Total de Sol, 29 març 2006

Changed:
<
<
Tornar a Retransmissions eclipsi logo min.JPG Informació de l'eclipsi
>
>
Tornar a Retransmissions eclipsi logo min.JPG Informació de l'eclipsi
 

Característiques

Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contacte I: 9:21:34 Contacte I: 9:20:10
Contacte II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contacte II: 11:23:31 Contacte III: 10:42:04
Contacte IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%

Revision 407 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'Eclipsi Total de Sol, 29 març 2006

Revision 305 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'Eclipsi Total de Sol, 29 març 2006

Tornar a Retransmissions eclipsi logo min.JPG Informació de l'eclipsi

Característiques

Changed:
<
<
Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contact I: 9:21:34 Contact I: 9:20:10
Contact II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contact II: 11:23:31 Contact III: 10:42:04
Contact IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%
>
>
Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contacte I: 9:21:34 Contacte I: 9:20:10
Contacte II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contacte II: 11:23:31 Contacte III: 10:42:04
Contacte IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%
 
Changed:
<
<
Imatges en directe desde Líbia per l'expedició de la Univ Complutense de Madrid
>
>
Imatges en directe desde Líbia per l'expedició de la Univ Complutense de Madrid
 

Mapa

Mapa.jpg
NASA 2006 Eclipse Bulletin (F. Espenak & J. Anderson)

Revision 210 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'Eclipsi Total de Sol, 29 març 2006

Tornar a Retransmissions eclipsi logo min.JPG Informació de l'eclipsi

Característiques

Changed:
<
<
Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contact I: 9:21:34 Contact I: 9:20:10
Contact II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contact II: 11:23:31 Contact III: 10:42:04
Contact IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%
>
>
Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contact I: 9:21:34 Contact I: 9:20:10
Contact II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contact II: 11:23:31 Contact III: 10:42:04
Contact IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%
  Imatges en directe desde Líbia per l'expedició de la Univ Complutense de Madrid

Revision 110 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Retransmissió de l'Eclipsi Total de Sol, 29 març 2006

Tornar a Retransmissions eclipsi logo min.JPG Informació de l'eclipsi

Característiques

Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contact I: 9:21:34 Contact I: 9:20:10
Contact II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contact II: 11:23:31 Contact III: 10:42:04
Contact IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%

Imatges en directe desde Líbia per l'expedició de la Univ Complutense de Madrid

Mapa

Mapa.jpg
NASA 2006 Eclipse Bulletin (F. Espenak & J. Anderson)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl