Difference: EcSo040111ca (1 vs. 7)

Revision 725 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
  Start Presentation

Slide 1: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge1.jpg
>
>
imatge1.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge2.jpg
>
>
imatge2.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge3.jpg
>
>
imatge3.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge4.jpg
>
>
imatge4.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge5.jpg
>
>
imatge5.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge6.jpg
>
>
imatge6.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge7.jpg
>
>
imatge7.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge8.jpg
>
>
imatge8.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge9.jpg
>
>
imatge9.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge10.jpg
>
>
imatge10.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge11.jpg
>
>
imatge11.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge12.jpg
>
>
imatge12.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge13.jpg
>
>
imatge13.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge14.jpg
>
>
imatge14.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge15.jpg
>
>
imatge15.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge16.jpg
>
>
imatge16.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge17.jpg
>
>
imatge17.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge18.jpg
>
>
imatge18.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge19.jpg
>
>
imatge19.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge20.jpg
>
>
imatge20.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge21.jpg
>
>
imatge21.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge22.jpg
>
>
imatge22.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge23.jpg
>
>
imatge23.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge24.jpg
>
>
imatge24.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge25.jpg
>
>
imatge25.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge26.jpg
>
>
imatge26.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge27.jpg
>
>
imatge27.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge28.jpg
>
>
imatge28.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge29.jpg
>
>
imatge29.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge30.jpg
>
>
imatge30.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge31.jpg
>
>
imatge31.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge32.jpg
>
>
imatge32.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge33.jpg
>
>
imatge33.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge34.jpg
>
>
imatge34.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge35.jpg
>
>
imatge35.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

Changed:
<
<
imatge36.jpg
>
>
imatge36.jpg
 
Changed:
<
<
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
>
>
Tornar a retransmissionsPągina principal sobre l'esdeveniment
 

%SLIDESHOWEND%

Revision 610 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
  Start Presentation

Slide 1: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Revision 510 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
  Start Presentation

Slide 1: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Revision 409 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
  Start Presentation

Slide 1: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Revision 309 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

>
>
Start Presentation

 
Changed:
<
<
Start Presentation

>
>

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge1.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge2.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge3.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge4.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge5.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge6.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge7.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge8.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge9.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge10.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge11.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge12.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge13.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge14.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge15.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge16.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge17.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge18.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge19.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge20.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge21.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge22.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge23.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge24.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge25.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge26.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge27.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge28.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge1.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge29.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge2.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge30.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge3.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge31.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge4.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge32.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge5.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge33.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge6.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge34.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge7.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment
 

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Informació sobre l'esdeveniment
>
>
G

A

L

E

R

I

A
imatge35.jpg
 
Changed:
<
<
Error: (1) can't find imatge8.jpg at /ServiAstro.DiaPos
>
>
Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge36.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

  %SLIDESHOWEND%
Added:
>
>
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1299684880" from="ServiAstro.DiaPosca" to="ServiAstro.EcSo040111ca"

Revision 222 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

  Start Presentation

Changed:
<
<

Eclipsi1

* 1 * 2 * 3
>
>

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge1.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge2.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge3.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge4.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge5.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge6.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

Informació sobre l'esdeveniment

Error: (1) can't find imatge7.jpg at /ServiAstro.DiaPos

Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

 
Changed:
<
<

eclipsi2

>
>
Informació sobre l'esdeveniment
 
Changed:
<
<
* 1 * 5 * 9
>
>
Error: (1) can't find imatge8.jpg at /ServiAstro.DiaPos
  %SLIDESHOWEND%

Revision 122 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
Start Presentation

Slide 1: Eclipsi1

* 1 * 2 * 3

Slide 2: eclipsi2

* 1 * 5 * 9

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl