Difference: EcSo031005ca (1 vs. 5)

Revision 503 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005

Added:
>
>
  eas2005.jpg
Added:
>
>
  Enllaç a la informació de l'eclipsi
Added:
>
>
 
Changed:
<
<
El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona va retransmetre en directe l'eclipsi anular des de tres localitats diferents: Barcelona, Quesa (València) - en col·laboració amb el Parc Astronòmic Montsec - i Formentera.
>
>
El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona va retransmetre en directe l'eclipsi anular des de tres localitats diferents: Barcelona, Quesa (València) - en col·laboració amb el Parc Astronòmic Montsec - i Formentera.


Barcelona
Eclipsi parcial
Quesa/ Bicorp
Eclipsi anular
Formentera
Eclipsi anular
imatgeBCN.jpg imatgeVAL.jpg imatgeFOR.jpg
 
Changed:
<
<
Barcelona
Eclipsi parcial
Quesa/ Bicorp
Eclipsi anular
Formentera
Eclipsi anular
imatgeBCN.jpg imatgeVAL.jpg imatgeFOR.jpg

Contact I: 7:43:51

Contact I: 7:41:50

Contact I: 7:43:13

Contact II: 8:59:19

Contact II: 9:02:20

Màxim: 9:03:39

Màxim: 9:01:24

Màxim: 9:03:56

Contact III: 9:03:29

Contact III: 9:05:32

Contact II: 10:30:42

Contact IV: 10:28:56

Contact IV: 10:32:32

Mag.: 0.884

Mag.: 0.974

Mag.: 0.961

Enf.: 83.6%

Enf.: 90.5%

Enf.: 90.5%

>
>
Contact I: 7:43:51
 
Changed:
<
<
Totes les hores són TU (Temps Universal), cal sumar 2 hores per tenir hora civil espanyola
>
>
Contact I: 7:41:50

Contact I: 7:43:13

Contact II: 8:59:19

Contact II: 9:02:20

Màxim: 9:03:39

Màxim: 9:01:24

Màxim: 9:03:56

Contact III: 9:03:29

Contact III: 9:05:32

 
Changed:
<
<
ASE2005map5b petit.gif
>
>
Contact II: 10:30:42

Contact IV: 10:28:56

Contact IV: 10:32:32

Mag.: 0.884

Mag.: 0.974

Mag.: 0.961

Enf.: 83.6%

Enf.: 90.5%

Enf.: 90.5%

Totes les hores són TU (Temps Universal), cal sumar 2 hores per tenir hora civil espanyola

ASE2005map5b petit.gif

Revision 402 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005

Line: 10 to 10
 El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona va retransmetre en directe l'eclipsi anular des de tres localitats diferents: Barcelona, Quesa (València) - en col·laboració amb el Parc Astronòmic Montsec - i Formentera.

Barcelona
Eclipsi parcial
Quesa/ Bicorp
Eclipsi anular
Formentera
Eclipsi anular
Changed:
<
<
imatgeBCN.jpg imatgeVAL.jpg imatgeFOR.jpg
>
>
imatgeBCN.jpg imatgeVAL.jpg imatgeFOR.jpg
 

Contact I: 7:43:51

Contact I: 7:41:50

Contact I: 7:43:13

Contact II: 8:59:19

Contact II: 9:02:20

Màxim: 9:03:39

Màxim: 9:01:24

Màxim: 9:03:56

Revision 318 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005

Revision 211 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Retransmissió de l'eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005

Revision 110 Mar 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Retransmissió de l'eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005

eas2005.jpg

Enllaç a la informació de l'eclipsi

El Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona va retransmetre en directe l'eclipsi anular des de tres localitats diferents: Barcelona, Quesa (València) - en col·laboració amb el Parc Astronòmic Montsec - i Formentera.

Barcelona
Eclipsi parcial
Quesa/ Bicorp
Eclipsi anular
Formentera
Eclipsi anular
imatgeBCN.jpg imatgeVAL.jpg imatgeFOR.jpg

Contact I: 7:43:51

Contact I: 7:41:50

Contact I: 7:43:13

Contact II: 8:59:19

Contact II: 9:02:20

Màxim: 9:03:39

Màxim: 9:01:24

Màxim: 9:03:56

Contact III: 9:03:29

Contact III: 9:05:32

Contact II: 10:30:42

Contact IV: 10:28:56

Contact IV: 10:32:32

Mag.: 0.884

Mag.: 0.974

Mag.: 0.961

Enf.: 83.6%

Enf.: 90.5%

Enf.: 90.5%

Totes les hores són TU (Temps Universal), cal sumar 2 hores per tenir hora civil espanyola

ASE2005map5b petit.gif

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl