Difference: ESalvadorTerrassa2018ca (1 vs. 3)

Revision 329 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

E. Salvador: "Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents"

Xerrades en centres educatius

Line: 12 to 12
  A cārrec de: E. Salvador- (ICCUB (IEEC-UB))
Changed:
<
<
Lloc: Aules Gent Gran, UPC Terrassa (11/01/2018)
>
>
Lloc: Aules Gent Gran, UPC Terrassa

Data: 11/01/2018

  Organitza: Associaciķ Actes

Revision 229 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

E. Salvador: "Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents"

Xerrades en centres educatius

Line: 8 to 8
  Cosmo Hist.jpg
Changed:
<
<
---
>
>
Composiciķ de CMB (ESA/Planck) i cosmologia Hebrea (N. F. Gier)
  A cārrec de: E. Salvador- (ICCUB (IEEC-UB))
Line: 16 to 16
  Organitza: Associaciķ Actes
Changed:
<
<

>
>

Revision 129 Jan 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

E. Salvador: "Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents"

Xerrades en centres educatius
Xerrades

Cosmo Hist.jpg

---

A cārrec de: E. Salvador- (ICCUB (IEEC-UB))

Lloc: Aules Gent Gran, UPC Terrassa (11/01/2018)

Organitza: Associaciķ Actes


 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl