Difference: EMasanaPeriodico210618ca ( vs. 1)

Revision 129 Aug 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

"Los 3 fenómenos físicos que se esconden tras una puesta de sol"

Premsa

màxim


Triple raig verd / MILA ZINKOVA

21/06/2018

  • Font: El Periódico
  • A càrrec de Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: article de la secció d'astronomia de El Periódico "Diari Astronòmic", a càrrec d'Eduard Masana i Salvador Ribas
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article al Periódico

Materials relacionats

Altres articles d'Eduard Masana al Periódico

Altres articles del Periódico de Salvador Ribas

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl