Difference: DistanciaEstrella050612ca (1 vs. 6)

Revision 613 Feb 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<
>
>
 
Changed:
<
<
>
>
 

Distàncies astronòmiques: Activitat 4

Distància a una estrella. Mesura de la paral·laxi estel·lar

Line: 24 to 24
 Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
gcc fs logogeneralitat.gif
logo MINECO FECYT Web.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 528 Nov 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 26 to 24
 Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
gcc fs logogeneralitat.gif
logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 427 Sep 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<

logovenus12.jpg

Tornar
>
>
 
Line: 12 to 9
 
Added:
>
>

Tornar

 Un dels mètodes per a determinar la distància a una estrella és el de la mesura de la seva paral·laxi. Les diferents posicions de la Terra al voltant del Sol ofereixen perspectives d'observació de les estrelles diferents durant un any. Això comporta un moviment el·líptic aparent dels estels en el cel reflex del moviment de la Terra. L' angle de paral·laxi dona compte d'aquest moviment aparent i és la quantitat que es mesurarà en aquesta pràctica per a saber a quina distància es troba l'estrella.

En el document adjunt trobareu el guió de la pràctica .

Line: 20 to 21
  Per a consultes i inscripcions, envieu un correu a:
Changed:
<
<
venus2012@am.ub.es
>
>
solarte@m.ub.es
  Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

Revision 322 Jun 2012 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 14 to 14
  Un dels mètodes per a determinar la distància a una estrella és el de la mesura de la seva paral·laxi. Les diferents posicions de la Terra al voltant del Sol ofereixen perspectives d'observació de les estrelles diferents durant un any. Això comporta un moviment el·líptic aparent dels estels en el cel reflex del moviment de la Terra. L' angle de paral·laxi dona compte d'aquest moviment aparent i és la quantitat que es mesurarà en aquesta pràctica per a saber a quina distància es troba l'estrella.
Changed:
<
<
En el document adjunt trobareu el guió de la pràctica .
>
>
En el document adjunt trobareu el guió de la pràctica .
 

Contacte

Line: 25 to 25
 Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

Changed:
<
<
ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
>
>
ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

Revision 202 Dec 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<
logovenus12.jpg
>
>
logovenus12.jpg
  Tornar

Line: 15 to 15
 Un dels mètodes per a determinar la distància a una estrella és el de la mesura de la seva paral·laxi. Les diferents posicions de la Terra al voltant del Sol ofereixen perspectives d'observació de les estrelles diferents durant un any. Això comporta un moviment el·líptic aparent dels estels en el cel reflex del moviment de la Terra. L' angle de paral·laxi dona compte d'aquest moviment aparent i és la quantitat que es mesurarà en aquesta pràctica per a saber a quina distància es troba l'estrella.

En el document adjunt trobareu el guió de la pràctica .

Added:
>
>

Contacte

Per a consultes i inscripcions, envieu un correu a:

venus2012@am.ub.es

Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

 
ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg

Revision 122 Nov 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

logovenus12.jpg

Tornar

Distàncies astronòmiques: Activitat 4

Distància a una estrella. Mesura de la paral·laxi estel·lar

Un dels mètodes per a determinar la distància a una estrella és el de la mesura de la seva paral·laxi. Les diferents posicions de la Terra al voltant del Sol ofereixen perspectives d'observació de les estrelles diferents durant un any. Això comporta un moviment el·líptic aparent dels estels en el cel reflex del moviment de la Terra. L' angle de paral·laxi dona compte d'aquest moviment aparent i és la quantitat que es mesurarà en aquesta pràctica per a saber a quina distància es troba l'estrella.

En el document adjunt trobareu el guió de la pràctica .

ide bas-mes gran.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg logo-fecyt-jpg.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl