Difference: DeteccioPlanetaca (4 vs. 5)

Revision 508 Feb 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HistoricNoticies"

Detecció d'un planeta semblant a la Terra en un altre sistema planetari

Line: 8 to 8
  Barcelona, a 27 d'abril de 2007
Changed:
<
<

Un equip d'astrònoms europeus treballant a l'ESO ha fet pública els darrers dies la detecció, per primer cop, d'un planeta amb característiques similars a les de la Terra situat dintre de la zona d'habitabilitat del seu sistema, a l'entorn de l'estrella Gliese 581. Es tracta del més petit dels planetes extrasolars detectats fins al moment. Té, presumiblement, una superfície similar a la del nostre planeta i és el primer que podria tenir una temperatura apropiada per a l'existència d'aigua líquida, requeriment imprescindible per al desenvolupament de la vida tal com la coneixem. Per aquesta raó, el nou planeta, batejat amb el nom de Gl581 c, serà un objectiu prioritari per a les futures missions espacials destinades a la recerca de vida extraterrestre: el satèl·lit Darwin de l'ESA i la TPF de la NASA.

>
>

Un equip d'astrònoms europeus treballant a l'ESO ha fet pública els darrers dies la detecció, per primer cop, d'un planeta amb característiques similars a les de la Terra situat dintre de la zona d'habitabilitat del seu sistema, a l'entorn de l'estrella Gliese 581. Es tracta del més petit dels planetes extrasolars detectats fins al moment. Té, presumiblement, una superfície similar a la del nostre planeta i és el primer que podria tenir una temperatura apropiada per a l'existència d'aigua líquida, requeriment imprescindible per al desenvolupament de la vida tal com la coneixem. Per aquesta raó, el nou planeta, batejat amb el nom de Gl581 c, serà un objectiu prioritari per a les futures missions espacials destinades a la recerca de vida extraterrestre: el satèl·lit Darwin de l'ESA i la TPF de la NASA.

 
Changed:
<
<
Impressió d'un artista sobre l'aspecte del planeta Gl581 c
Impressió artística del sistema planetari a l'entorn de Gl581
Cortesia de l' ESO Press
>
>
Impressió d'un artista sobre l'aspecte del planeta Gl581 c
Impressió artística del sistema planetari a l'entorn de Gl581
Cortesia de l' ESO Press
 

La recerca de planetes extrasolars

Line: 34 to 34
 Per la mateixa raó, les estrelles del tipus de Gliese 581, més petites que el nostre Sol, són especialment apropiades per a la detecció de planetes terrestres poc massius. A més, donat que aquestes estrelles emeten molta menys llum que el Sol, la zona al seu voltant en la qual és possible l'existència d'aigua líquida (zona habitable) és molt més propera. Així, augmenten les probabilitats de trobar planetes terrestres dintre de la zona habitable. Tot plegat fa que siguin objectius idonis per a la recerca de planetes on pugui existir la vida, ja que els planetes dintre de la zona habitable són molt més fàcilment detectables en aquesta mena d'estrelles que en les altres.

El sistema de Gliese 581

Changed:
<
<
Fotografia del camp on es troba l'estrella Gliese 581
Imatge de l'estrella Gliese 581, també coneguda com V* HO Lib, en SERC /ER/ DSS2
>
>
Fotografia del camp on es troba l'estrella Gliese 581
Imatge de l'estrella Gliese 581, també coneguda com V* HO Lib, en SERC /ER/ DSS2
  Gliese 581 és una estrella de tipus M3, una nana vermella, una estrella petita, freda i poc lluminosa. Aquesta classe d'estrelles és la més nombrosa de la nostra galàxia; de fet, de les 100 estrelles més properes al nostre Sol, 80 són nanes vermelles, i entre elles es troba aquesta, situada a "només" 20.5 anys llum.
Line: 58 to 58
  Arribar a estar en condicions d'efectuar descobertes com aquestes ha requerit una evolució extraordinària dels instruments de detecció en els darrers anys. Una de les joies per a la recerca de planetes extrasolars és el HARPS , un instrument instal·lat en el telescopi de 3.6 metres de diàmetre que l' ESO té a La Silla, Xile. Cal remarcar que 11 dels 13 planetes amb masses menors a 20 vegades la massa de la Terra coneguts, han estat descoberts amb aquest instrument, i 4 dels 5 trobats a l'entorn de nanes vermelles, per aquest mateix equip.
Changed:
<
<
Vista de l'espectrògraf HARPS obert
Aspecte del HARPS obert, quan encara es trobava a Ginebra.
Cortesia de l' ESO
>
>
Vista de l'espectrògraf HARPS obert
Aspecte del HARPS obert, quan encara es trobava a Ginebra.
Cortesia de l' ESO
 
Changed:
<
<
Vista aèria dels observatoris a La Silla, Xile
Vista aèria dels observatoris a La Silla
Cortesia de l' ESO
>
>
Vista aèria dels observatoris a La Silla, Xile
Vista aèria dels observatoris a La Silla
Cortesia de l' ESO
  Variacions de velocitat com les necessàries per a dur a terme aquest descobriment no poden ésser diferenciades del soroll amb el qual estan afectats tots els senyals per la major part dels instruments actuals. En canvi, amb HARPS pot arribar-se a obtenir una precisió de només 0.9 m/s, o el que és el mateix, de 3.24 km/h, la velocitat d'algú que passeja tranquil·lament!

Fonts d'informació complementàries

Line: 71 to 71
 
  1. Comunicat de premsa del CNRS disponible en aquesta pàgina web de l'UNIGE (en francès).
  2. Proposta de publicació; Udry, S. et al., The HARPS search for southern extra-solar planets (format pdf).
Deleted:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="LaSilla.jpg" attr="h" comment="" date="1274370537" name="LaSilla.jpg" path="LaSilla.jpg" size="50294" stream="LaSilla.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp17978" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="spectrograph_open2.jpg" attr="h" comment="" date="1274370595" name="spectrograph_open2.jpg" path="spectrograph_open2.jpg" size="58709" stream="spectrograph_open2.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp17949" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="dss2_SERC.jpg" attr="h" comment="" date="1274370626" name="dss2_SERC.jpg" path="dss2_SERC.jpg" size="7890" stream="dss2_SERC.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp17779" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="phot-22a-07-normal.jpg" attr="h" comment="" date="1274370650" name="phot-22a-07-normal.jpg" path="phot-22a-07-normal.jpg" size="30436" stream="phot-22a-07-normal.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp17972" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1290447593" from="ServiAstro.DeteccioPlaneta" to="ServiAstro.DeteccioPlanetaca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl