Difference: DefinicioPlanetaca (4 vs. 5)

Revision 522 Nov 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HistoricNoticies"
<--  
-->
Deleted:
<
<
CatalÓ Castellano English
 

Nova definiciˇ de planeta

Line: 64 to 62
 CONCLUSIONS Els planetes pr˛piament dits sˇn 8 : Mercuri, Venus, Terra, Mart, J˙piter, Saturn, UrÓ i Nept˙. Plutˇ, Ceres, Caront (fins ara satŔlĚlit natural de Plutˇ), i 2003UB313 (anomenat pel seu descobridor "Xena" en referŔncia a la popular hero´na de la sŔrie televisiva amb el mateix nom, per˛ no internacionalment acceptat) queden classificats (NO DEGRADATS) com a "planetes nans" amb la possibilitat que aquesta llista s'engrosseixi i MOLT (centenars?) durant els propers anys.

Mentre la reclassificaciˇ descrita en la resoluciˇ 5A ha estat acceptada bastant unÓnimement, els esforšos de certs sectors (predominantment anglosaxons) per a la inclusiˇ de Plutˇ i dels nous planetes nans dins la categoria de planetes han estat rebuts amb forša escepticisme i majoritÓriament refusats. \ No newline at end of file

Added:
>
>
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1290447812" from="ServiAstro.DefinicioPlaneta" to="ServiAstro.DefinicioPlanetaca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl