Difference: ContaminacioLuminicaca (1 vs. 3)

Revision 322 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Contaminació lumínica

Line: 6 to 6
 
La contaminació lumínica és l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.
Changed:
<
<
mapa cont lum.jpg Consulta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
>
>
mapa cont lum.jpg Consulta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
  El Mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit.
Changed:
<
<
Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a què pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.
cont llum.jpg
>
>
Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a què pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.
cont llum.jpg
  Plana sobre contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya

Conté el Mapa de la protecció envers la contaminació lúminica a Catalunya, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altra informació d’interès.

Changed:
<
<
cropped-logo-starlighy-negro2.jpg
>
>
cropped-logo-starlighy-negro2.jpg
  Fundació starlight

La Fundació Starlight és una entitat creada per el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) i té l'objectiu principal la difusió de l'astronomia, i la promoció, coordinació i gestió del movimiento Starlight.

Changed:
<
<
El sistema de certificació Starlight està recolzat per la UNESCO, l'organització Mundial del Turisme (UNWTO) i la Unió Astronòmica Internacional (IAU).
IMG 4858.JPG
>
>
El sistema de certificació Starlight està recolzat per la UNESCO, l'organització Mundial del Turisme (UNWTO) i la Unió Astronòmica Internacional (IAU).
IMG 4858.JPG
 
Changed:
<
<
Parc Astronòmic Montsec
El PAM, aprofita unes característiques úniques, que fan del Montsec, el lloc més adequat de Catalunya per a la instal·lació d'uns centres amb les particularitats de l'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) i del Centre d'Observació de l'Univers (COU).
L’avaluació realitzada per la fundació starlight va concloure, a inicis de l’any 2013, que un total de vint-i-quatre termes municipals (total o parcialment) eren certificats com a DESTINACIÓ TURÍSTICA STARLIGHT i que onze dels mateixos (total o parcialment), també eren certificats com a RESERVA STARLIGHT (cels excel·lents).
Montsec, el cel en estat pur
>
>
Parc Astronòmic Montsec
El Parc Astronòmic Montsec (PAM), aprofita unes característiques úniques que fan del Montsec el lloc més adequat de Catalunya per a la instal·lació d'uns centres amb les particularitats de l'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) i del Centre d'Observació de l'Univers (COU).
L’avaluació realitzada per la fundació starlight va concloure, a inicis de l’any 2013, que un total dels seus vint-i-quatre termes municipals (total o parcialment) eren certificats com a DESTINACIÓ TURÍSTICA STARLIGHT i que onze dels mateixos (total o parcialment), també eren certificats com a RESERVA STARLIGHT (cels excel·lents).
Montsec, el cel en estat pur
 
Changed:
<
<
Un estudi determina que el cel nocturn de Barcelona pot ser fins a sis vegades més brillant quan hi ha núvols
celfosc.jpg Associació Cel fosc contra la contaminació Lumínica
>
>
Un estudi determina que el cel nocturn de Barcelona pot ser fins a sis vegades més brillant quan hi ha núvols
celfosc.jpg Associació Cel fosc contra la contaminació Lumínica
 

Aplicacions per a mòbils

Android

Changed:
<
<
màxim Pèrdua de la nit, l’aplicació 'Pèrdua de la Nit' permet de forma guiada realitzar una mesura de la contaminació lumínica de l’indret on ens trobem i que ens transmeti al projecte internacional Globe at Night
>
>
màxim Pèrdua de la nit, l’aplicació 'Pèrdua de la Nit' permet de forma guiada realitzar una mesura de la contaminació lumínica de l’indret on ens trobem i que ens transmeti al projecte internacional Globe at Night
  Aplicació iphone
Changed:
<
<
màxim Dark Sky Meter, dóna informació instantània sobre la qualitat del cel nocturn i contribueixa crear un mapa global de la foscor del cel.
>
>
màxim Dark Sky Meter, dóna informació instantània sobre la qualitat del cel nocturn i contribueixa crear un mapa global de la foscor del cel.

Revision 213 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Contaminació lumínica

Line: 6 to 6
 
La contaminació lumínica és l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.
Changed:
<
<
mapa cont lum.jpg
>
>
mapa cont lum.jpg Consulta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 
Changed:
<
<
Consulta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
>
>
El Mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit.
 
Changed:
<
<
El Mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit. Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a què pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.
>
>
Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a què pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.
cont llum.jpg
 
Changed:
<
<
cont llum.jpg Plana sobre contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya
Parc Astronòmic Montsec
Associació Cel fosc contra la contaminació Lumínica
Un estudi determina que el cel nocturn de Barcelona pot ser fins a sis vegades més brillant quan hi ha núvols
>
>
Plana sobre contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya
 
Changed:
<
<

Cel fosc

>
>
Conté el Mapa de la protecció envers la contaminació lúminica a Catalunya, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altra informació d’interès.
cropped-logo-starlighy-negro2.jpg
 
Changed:
<
<
Aplicació Android
>
>
Fundació starlight
 
Changed:
<
<
màxim Pèrdua de la nit, l’aplicació 'Pèrdua de la Nit' permet de forma guiada realitzar una mesura de la contaminació lumínica de l’indret on ens trobem i que ens transmeti al projecte internacional Globe at Night
>
>
La Fundació Starlight és una entitat creada per el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) i té l'objectiu principal la difusió de l'astronomia, i la promoció, coordinació i gestió del movimiento Starlight.

El sistema de certificació Starlight està recolzat per la UNESCO, l'organització Mundial del Turisme (UNWTO) i la Unió Astronòmica Internacional (IAU).

IMG 4858.JPG

Parc Astronòmic Montsec
El PAM, aprofita unes característiques úniques, que fan del Montsec, el lloc més adequat de Catalunya per a la instal·lació d'uns centres amb les particularitats de l'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) i del Centre d'Observació de l'Univers (COU).
L’avaluació realitzada per la fundació starlight va concloure, a inicis de l’any 2013, que un total de vint-i-quatre termes municipals (total o parcialment) eren certificats com a DESTINACIÓ TURÍSTICA STARLIGHT i que onze dels mateixos (total o parcialment), també eren certificats com a RESERVA STARLIGHT (cels excel·lents).
Montsec, el cel en estat pur

Un estudi determina que el cel nocturn de Barcelona pot ser fins a sis vegades més brillant quan hi ha núvols

celfosc.jpg Associació Cel fosc contra la contaminació Lumínica

Aplicacions per a mòbils

Android

màxim Pèrdua de la nit, l’aplicació 'Pèrdua de la Nit' permet de forma guiada realitzar una mesura de la contaminació lumínica de l’indret on ens trobem i que ens transmeti al projecte internacional Globe at Night
  Aplicació iphone
Changed:
<
<
màxim Dark Sky Meter, dóna informació instantània sobre la qualitat del cel nocturn i contribueixa crear un mapa global de la foscor del cel.
>
>
màxim Dark Sky Meter, dóna informació instantània sobre la qualitat del cel nocturn i contribueixa crear un mapa global de la foscor del cel.

Revision 113 Jun 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Contaminació lumínica


La contaminació lumínica és l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.

mapa cont lum.jpg

Consulta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

El Mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit. Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a què pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.

cont llum.jpg Plana sobre contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya
Parc Astronòmic Montsec
Associació Cel fosc contra la contaminació Lumínica
Un estudi determina que el cel nocturn de Barcelona pot ser fins a sis vegades més brillant quan hi ha núvols

Cel fosc

Aplicació Android

màxim Pèrdua de la nit, l’aplicació 'Pèrdua de la Nit' permet de forma guiada realitzar una mesura de la contaminació lumínica de l’indret on ens trobem i que ens transmeti al projecte internacional Globe at Night

Aplicació iphone

màxim Dark Sky Meter, dóna informació instantània sobre la qualitat del cel nocturn i contribueixa crear un mapa global de la foscor del cel.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl