Difference: ContLlumca (1 vs. 2)

Revision 223 Oct 2014 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Contaminació Lluminosa

Definició(enciclopèdia catalana): Augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial.

Line: 6 to 6
 Pàgina sobre contaminació lluminosa de la Generalitat de Catalunya Es troba informació relativa a la contaminació lluminosa: el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altra informació d’interès.

Cel fosc, Associació contra la Contaminació Lumínica

Added:
>
>
Ciutats de nit, Des de 2003, els astronautes han estat fent fotos des de l'Estació Espacial Internacional. Hem fet una selecció en aquesta galeria per mostrar més de mil exemples d'imatges de les ciutats a la nit. No obstant això, encara hi ha centenars de milers d'imatges d'arxiu per descobrir. Tu ens pots ajudar!

Revision 123 Oct 2014 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Contaminació Lluminosa

Definició(enciclopèdia catalana): Augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial.

Pàgina sobre contaminació lluminosa de la Generalitat de Catalunya Es troba informació relativa a la contaminació lluminosa: el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altra informació d’interès.

Cel fosc, Associació contra la Contaminació Lumínica

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl