Difference: CongresContamLlum2017ca (1 vs. 3)

Revision 303 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Es celebra el III Congrés Internacional LPTMM de Contaminació Lumínica

Notícies destacades

Line: 9 to 9
 
Changed:
<
<
30/06/2017

El 3r Congrés Internacional LPTMM de Contaminació Lumínica s'ha celebrat del 27 al 30 de juny de 2017 a Cellers (Lleida). Hi han participat 80 experts en la mesura, modelització i estudi de la contaminació lumínica provinents de 20 països d'arreu del món. El congrés ha estat organitzat pel Parc Astronòmic del Montsec (PAM), la Universitat Comenius de Bratislava, l'Acadèmia de Ciències d'Eslovàquia i el Cégep de Sherbrooke de Quebec al Canadà.

Plana del congrés.
Durant el Congrés s'ha iniciat el treball de preparació de la candidatura del Montsec a la certificació de la Dark Sky Association (IDA), que li obrirà la possibilitat d'accedir al mercat de turisme astronòmic.>
>
30/06/2017

El 3r Congrés Internacional LPTMM de Contaminació Lumínica s'ha celebrat del 27 al 30 de juny de 2017 a Cellers (Lleida). Hi han participat 80 experts en la mesura, modelització i estudi de la contaminació lumínica provinents de 20 països d'arreu del món. El congrés ha estat organitzat pel Parc Astronòmic del Montsec (PAM), la Universitat Comenius de Bratislava, l'Acadèmia de Ciències d'Eslovàquia i el Cégep de Sherbrooke de Quebec al Canadà.

Plana del congrés.
Durant el Congrés s'ha iniciat el treball de preparació de la candidatura del Montsec a la certificació de la Dark Sky Association (IDA), que li obrirà la possibilitat d'accedir al mercat de turisme astronòmic.  Un dels treballs presentats ha estat "First Night Sky Modelling of Montsec protected area and its light pollution sources" d'Héctor Linares, màster d’astrofísica de la Universitat de Barcelona. Per fer aquest primer model s'han avaluat les principals fonts de contaminació lumínica de l'àrea, i en particular la de Lleida, la ciutat més gran propera a la zona.

Revision 230 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Es celebra el III Congrés Internacional LPTMM de Contaminació Lumínica

Notícies destacades

Revision 130 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Es celebra el III Congrés Internacional LPTMM de Contaminació Lumínica

Notícies destacades

0faf7e2699cafe2d681c30c7367b2a80contaminacioluminica.jpg

30/06/2017

El 3r Congrés Internacional LPTMM de Contaminació Lumínica s'ha celebrat del 27 al 30 de juny de 2017 a Cellers (Lleida). Hi han participat 80 experts en la mesura, modelització i estudi de la contaminació lumínica provinents de 20 països d'arreu del món. El congrés ha estat organitzat pel Parc Astronòmic del Montsec (PAM), la Universitat Comenius de Bratislava, l'Acadèmia de Ciències d'Eslovàquia i el Cégep de Sherbrooke de Quebec al Canadà.

Plana del congrés.

Durant el Congrés s'ha iniciat el treball de preparació de la candidatura del Montsec a la certificació de la Dark Sky Association (IDA), que li obrirà la possibilitat d'accedir al mercat de turisme astronòmic.

Un dels treballs presentats ha estat "First Night Sky Modelling of Montsec protected area and its light pollution sources" d'Héctor Linares, màster d’astrofísica de la Universitat de Barcelona. Per fer aquest primer model s'han avaluat les principals fonts de contaminació lumínica de l'àrea, i en particular la de Lleida, la ciutat més gran propera a la zona.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl