Difference: CircLoc220709ca ( vs. 1)

Revision 131 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Circumstàncies locals

Tornar logo.jpg

Eclipsi total de Sol,

22 de juliol de 2009

L'eclipsi serà visible des de l'iÍndia, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Xina i algunes petites illes del Japó. No serà visible des de cap punt del territori espanyol.

Temps de contacte des d'algunes localitats. Consultar aquí per altres localitats.

Localitat Osc. Mag. I (h:m:s) TU II (h:m:s) TU Màxim (h:m:s) TU III (h:m:s) TU IV (h:m:s) TU Durada totalitat (m:s)
ÍNDIA
Agra 89.5 0.906 --- --- 0:55:52 --- 1:54:42 ---
Bhopal 100.0 1.063 --- 0:52:15 0:53:49 0:55:24 1:52:52 3:09
Mumbai 96.3 96.1 --- --- 0:52:08 --- 1:48:56 ---
Varanassi 100.0 1.065 0:00:04 0:54:15 0:55:45 0:57:16 1:57:35 3:01
NEPAL
Kathmandu 96.5 0.962 0:01:12 --- 0:57:46 --- 2:00:33 ---
BANGLADESH
Rangpur 100.0 1.067 23:59:59 0:57:11 0:58:20 0:59:30 2:03:38 2:19
BUTHAN
Thimbu 100.0 1.068 0:00:55 0:58:02 0:59:28 1:00:54 2:04:50 2:52
XINA
Anji 100.0 1.077 0:20:56 1:33:07 1:36:00 1:38:54 2:58:03 5:47
Beijing 67.4 0.730 0:25:15 --- 1:32:22 --- 2:44:37 ---
Chengdu 100.0 1.072 0:07:06 1:11:11 1:12:48 1:14:26 2:26:23 3:15
Hangzhou 100.0 1.077 0:21:26 1:34:17 1:36:56 1:39:36 2:59:23 5:19
Shanghai 100.0 1.077 0:23:26 1:36:48 1:39:18 1:41:49 3:01:38 5:01
Wuhan 100.0 1.075 0:14:55 1:24:00 1:26:42 1:29:25 2:46:17 5:25
Xi'an 90.0 0.909 0:12:53 --- 1:20:12 ... 2:34:39 ...
JAPÓ
Iwo Jima 100.0 1.080 1:01:05 2:25:30 2:28:07 2:30:44 3:52:50 5:14

Enfosquiment: Percentatge de Sol cobert per la Lluna
Magnitud: Fracció del diàmetre solar cobert per la Lluna
Contacte I: Inici de la parcialitat. El disc de la Lluna és tangent exteriorment al disc del Sol
Contacte II: Inici de la totalitat. El disc de la Lluna és tangent interiorment al disc del Sol
Màxim: Moment en què el centre del disc de la Lluna passa més proper al centre del disc del Sol
Contacte III: Fi de la totalitat. El disc de la Lluna torna a ser tangent interiorment però a l'altre cantó
Contacte IV: Fi de la parcialitat. El disc de la Lluna torna a ser tangent exteriorment però a l'altre cantó

Tots els temps estan donats en Temps Universal. Per a obtenir l'hora peninsular sumar 2 hores


(Càlculs d'E. Masana)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl