Difference: CescaTRodonaca ( vs. 1)

Revision 116 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Taula rodona: la ciència de les dones

Activitats >> Xerrades

màxim

RU 95 - Photograph Collection, 1850's- ,

Smithsonian Institution Archives

09/02/2017

Espai cultural. El Prat de Llobregat

Modera: Marta Casals, periodista de BTV

Participen:

Dra. Anna Carreres, cap del servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Dra. Begoña Aran, coordinadora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regnerativa de Barcelona.

Dra. Carlota Dobaño, cap del Grup d'Immunologia de la Malària. Coordina grans estudis multicèntrics sobre la immunitat a la malària adquirida naturalment i experimentalment.

Dra. Francesca Figueras, professora del Departament de Física Quàntica i Astrofísica i vicedirectora de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB, IEEC-UB).

La tasca de les dones científiques al llarg de la història, tot i la seva importància i tret d’algunes excepcions significatives, ha quedat relegada davant les contribucions fetes pels seus companys masculins. L’últim informe She Figures: Gender in Research and Innovation (2015), elaborat per la Comissió Europea, constata que la proporció de dones científiques en les posicions acadèmiques i professionals capdavanteres segueix sent molt baixa en contraposició a l'increment significatiu de dones graduades, doctorands i doctorades en el camp científic.

Activitat paral·lela a l'exposició Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl