Difference: CescaIEEC20en (1 vs. 2)

Revision 208 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Francesca Figueras: "La Galaxia en un petabyte. La missió Gaia de la ESA"

Line: 21 to 21
 
Web

Changed:
<
<
Les primeres dades de la missió GAIA ens han permés obtenir el mapa en 3D més precís de la nostra galàxia. Des del seu llançament l’any 2013 els seus dos telescopis capten la llum de les estrelles i altres cossos celestes que troba a la seva òrbita amb una tecnologia tan precisa com si des de la Terra poguéssim observar una moneda d’un euro situada a la Lluna. Amb GAIA multiplicarem per deu mil el coneixement que fins ara tenim de la Via Làctia ja que el satèl·lit es mou de forma constant i canvia el seu angle respecte al Sol. Així, pot registrar no només les estrelles sinó també altres cossos com quàsars, planetes extrasolars o asteroides. Observarà tots els objectes celestes fins a una brillantor 400.000 cops menor que la que aprecia l’ull humà a simple vista. Cada objecte el veurà entre 75 i 100 vegades per poder-ne així crear una reconstrucció en 3D. Durant aquesta xerrada coneixerem les últimes dades recollides per GAIA després d’haver passat l’equador de la missió.
>
>
The first data from the mission GAIA have allowed us to obtain the most precise 3D map of our galaxy. Since its launch in 2013 its two telescopes capture light from stars and other celestial bodies in its orbit so precisely as if from Earth could observe a one-euro coin at the Moon. With GAIA multiply by ten thousand knowledge that until now have of the Milky Way as the satellite moves continuously and changes its angle to the sun. Therefore, you can register not only the stars but also other bodies such as quasars, planets extrasolar or asteroids. You will observe all celestial objects up to 400,000 times lower brightness than that seen by the human eye at first glance. Gaia will see each object between 75 and 100 times in order to create a 3D reconstruction. During this lecture, we know the latest data collected by GAIA.
 

Revision 108 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Francesca Figueras: "La Galaxia en un petabyte. La missió Gaia de la ESA"

Artist s impression of Gaia-300x234.jpg

Title “La Galaxia en un petabyte. La missió Gaia de la ESA”

By: Francesca Figueras

Date/Time: 22-11-2016/ 19:00

Place: CosmoCaixa

Book a ticket

Framework: outreach lecture series: Descobrint l'Univers. L'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), 20 anys fent recerca en l'espai.

Organizes: IEEC y Obra Social “la Caixa”


Web

Les primeres dades de la missió GAIA ens han permés obtenir el mapa en 3D més precís de la nostra galàxia. Des del seu llançament l’any 2013 els seus dos telescopis capten la llum de les estrelles i altres cossos celestes que troba a la seva òrbita amb una tecnologia tan precisa com si des de la Terra poguéssim observar una moneda d’un euro situada a la Lluna. Amb GAIA multiplicarem per deu mil el coneixement que fins ara tenim de la Via Làctia ja que el satèl·lit es mou de forma constant i canvia el seu angle respecte al Sol. Així, pot registrar no només les estrelles sinó també altres cossos com quàsars, planetes extrasolars o asteroides. Observarà tots els objectes celestes fins a una brillantor 400.000 cops menor que la que aprecia l’ull humà a simple vista. Cada objecte el veurà entre 75 i 100 vegades per poder-ne així crear una reconstrucció en 3D. Durant aquesta xerrada coneixerem les últimes dades recollides per GAIA després d’haver passat l’equador de la missió.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl