Difference: CescaAlzina2018ca (1 vs. 2)

Revision 216 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

F. Figueras: "L'escola Alzina a LEGO in orbit: escombraries espacials i comunicacions"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Changed:
<
<
space-junk-11645 640.jpg
>
>
space-junk-11645 640.jpg
 
Changed:
<
<
Imatge:Punt de llibre de Gaia

(ICCUB)

>
>

  A cārrec de: Francesca Figueras- (ICCUB (IEEC-UB))
Line: 17 to 14
  Data: 15/11/2018
Changed:
<
<
*Hora:*09:00-10:45
>
>
Hora: 09:00-10:45
 
Changed:
<
<
Lloc: Escola l'Alzina, Molins de Rei
>
>
Lloc: Escola L'Alzina, Molins de Rei
 
Changed:
<
<
Marc:
>
>
Marc: First LEGO League
 
Changed:
<
<
Organitza: Escola Alzina
>
>
Organitza: Escola L'Alzina
 Web: https://agora.xtec.cat/ceip-lalzina/

Resum

Revision 116 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

F. Figueras: "L'escola Alzina a LEGO in orbit: escombraries espacials i comunicacions"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

space-junk-11645 640.jpg

Imatge:Punt de llibre de Gaia

(ICCUB)

A cārrec de: Francesca Figueras- (ICCUB (IEEC-UB))

Dirigida a: Estudiants de 6č de primaria

Data: 15/11/2018

*Hora:*09:00-10:45

Lloc: Escola l'Alzina, Molins de Rei

Marc:

Organitza: Escola Alzina

Web: https://agora.xtec.cat/ceip-lalzina/

Resum

Preparaciķ de dos equips per la participaciķ al concurs "LEGO in orbit: escombraries espacials i comunicacions"

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl