Difference: CarrascoTLlunaca (1 vs. 3)

Revision 318 Jan 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Nova teoria per a l'origen de la Lluna

màxim

Revision 216 Jan 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Nova teoria per a l'origen de la Lluna

màxim
Line: 16 to 16
 màxim
Changed:
<
<
Aquesta teoria podria ser provada, segons va comentar ahir a la nit Josep Manel Carrasco en la seva entrevista amb TV3, analitzant la composició de diferents capes de la Lluna, que haurien de resultar lleugerament diferents. Es planteja així un nou objectiu per a missions futures.
>
>
Aquesta teoria podria ser provada, segons va comentar Josep Manel Carrasco en la seva entrevista amb TV3, analitzant la composició de diferents capes de la Lluna, que haurien de resultar lleugerament diferents. Es planteja així un nou objectiu per a missions futures.
  Notícia de TV3

Revision 112 Jan 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Nova teoria per a l'origen de la Lluna

màxim

Image: Nature

Article de Nature

Una nova teoria afirma que l'origen de la Lluna és degut a una multiplicitat de petits impactes, en contra de la teoria majoritàriament acceptada fins ara d'un únic impacte gegant.

La formació de la Lluna seria el resultat de diferents col·lisions: un gran cos hauria xocat amb la Terra, com a resultat de l'impacte, una gran quantitat de matèria hauria estat expulsada formant un disc de partícules en òrbita al voltant de la Terra. Posteriorment aquestes partícules haurien constituït un cos celest, una petita lluna. Aquest procés s'hauria repetit una vintena de cops generant vint petites llunes que haurien acabat fusionant-se per a formar una lluna més gran, la nostra Lluna.

màxim

Aquesta teoria podria ser provada, segons va comentar ahir a la nit Josep Manel Carrasco en la seva entrevista amb TV3, analitzant la composició de diferents capes de la Lluna, que haurien de resultar lleugerament diferents. Es planteja així un nou objectiu per a missions futures.

Notícia de TV3


 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl