Difference: CarrascoLlibre2019ca (2 vs. 3)

Revision 331 Jan 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Es publica el llibre "Cosmos. Una inmersión rápida"

de Josep Manel Carrasco

Recursos:Llibres i manuals

Changed:
<
<
CosmosCarrasco.JPG
>
>
Cosmos Carrasco.jpg
  Títol: Cosmos.Una inmersión rápida
Line: 37 to 37
 

Josep Manel Carrasco

Josep Manel Carrasco és doctor en Física per la Universitat de Barcelona. Treballa en el desenvolupament de la missió espacial Gaia, de l'Agència Espacial Europea (ESA). Gaia s'encarrega de crear el mapa tridimensional més complet de la nostra galàxia, amb més de mil milions d'estrelles, determinant les seves posicions, velocitats i paràmetres físics.
Changed:
<
<
Combina la seva activitat de recerca de primera línia amb la docència a la Universitat de Barcelona i la divulgació científica. Entre d'altres, manté el projecte de divulgació astronòmica anomenat Miralcel. Ha participat en diferents activitats relacionades amb la premsa, ràdio i televisió, oferint conferències i cursos per explicar l'astronomia al públic general, a escoles i instituts i a agrupacions astronòmiques.
>
>
Combina la seva activitat de recerca de primera línia amb la docència a la Universitat de Barcelona i la divulgació científica. Entre d'altres, manté el projecte de divulgació astronòmica anomenat Miralcel. Ha participat en diferents activitats relacionades amb la premsa, ràdio i televisió, oferint conferències i cursos per explicar l'astronomia al públic general, a escoles i instituts i a agrupacions astronòmiques.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl