Difference: CarrascoCSIC ( vs. 1)

Revision 109 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Josep Manel Carrasco: "Les primeres dades de la missió Gaia"

Carrrasco CSIC.jpg
Video of the talk

Title: "Les primeres dades de la missió Gaia"

By: Josep Manel Carrasco

Place: Residència d'investigadors del CSIC

Serie: Dilluns de Ciència

Date/Time: 24/10/2016-16:30


Activity page


Web residència

Gaia ha estat dissenyada per completar el mapa 3D més precís i complet de la nostra galàxia. Les primeres dades publicades el passat 14 de setembre contenen les posicions i magnituds obtingudes durant el seu primer any de missió nominal (d’un total d’almenys cinc anys) per més de mil milions d’objectes. A més, per a dos milions d’estrelles en comú amb Tycho-2 ja s’han pogut determinar també les seves paraŀlaxis i moviments propis. Utilitzant dades dels pols eclíptics es publiquen també les corbes de llum per a un conjunt d’estrelles variables de tipus RR Lyrae i Cefeides. A més, durant el seu escombratge continu del cel, Gaia també ha pogut detectar fonts que canvien sobtadament la seva lluentor (supernoves, microlents, AGNs...), les alertes fotomètriques.

META FILEATTACHMENT attachment="Carrrasco_CSIC.tif" attr="h" comment="" date="1478695840" name="Carrrasco_CSIC.tif" path="Carrrasco_CSIC.tif" size="6197476" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Carrrasco_CSIC.jpg" attr="h" comment="" date="1478695962" name="Carrrasco_CSIC.jpg" path="Carrrasco_CSIC.jpg" size="159911" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl