Difference: CaracteristiquesExpoGaiaca (1 vs. 8)

Revision 825 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Line: 10 to 10
 
 • Mida : 120 cm * 100 cm
 • Format:Impressions en lona per penjar.
 • Barra superior amb subjeccions per penjar i contrapés inferior
Changed:
<
<
 • Paquets : 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
>
>
 • Paquets : 3 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
 
 • Pes :
 • Transport necessari : Cap en qualsevol turisme
Cliqueu damunt de les imatges per veure el sistema per penjar.

Revision 704 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Tornar

Changed:
<
<
>
>
 
 • Nº de plafons : 22 plafons
Changed:
<
<
 • Mida : 135 cm * 15 cm
>
>
 • Mida : 120 cm * 100 cm
 
 • Format:Impressions en lona per penjar.
 • Barra superior amb subjeccions per penjar i contrapés inferior
 • Paquets : 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm

Revision 625 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Tornar

Changed:
<
<
 • Nº de plafons: 18 plafons
 • Mida: 150 cm * 100 cm
 • Format: Impressions encapsulades enrotllables amb llistons d'alumini a dalt i a baix.

 • Paquets: 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
 • Pes:
 • Transport necessari: Furgoneta petita (tipus kangoo, berlingo...)

Itineraris:

>
>
 • Nº de plafons : 22 plafons
 • Mida : 135 cm * 15 cm
 • Format:Impressions en lona per penjar.
 • Barra superior amb subjeccions per penjar i contrapés inferior
 • Paquets : 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
 • Pes :
 • Transport necessari : Cap en qualsevol turisme
Cliqueu damunt de les imatges per veure el sistema per penjar.
 

Adreça per a recollir-la:

Revision 508 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Line: 11 to 11
 
 • Paquets: 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
 • Pes:
Changed:
<
<
 • Transport necessari: Caben en un turisme (gran amb els seients de darrera abatibles)
>
>
 • Transport necessari: Furgoneta petita (tipus kangoo, berlingo...)
  Itineraris:

Revision 422 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Line: 17 to 17
 

Adreça per a recollir-la:

Changed:
<
<
 • Secretaria d'Astronomia i Meteorologia
  Departament d'Astronomia i Meteorologia (7a planta)
  Facultat de Física i Química
  Carrer Martí i Franquès, 1
  08028 Barcelona
>
>
 • Secretaria planta 7
  Departament de Física Quàntica i Astrofísica
  Facultat de Física
  Carrer Martí i Franquès, 1
  08028 Barcelona

Revision 321 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Tornar

Changed:
<
<
 • Nº de plafons: 17 plafons
>
>
 • Nº de plafons: 18 plafons
 
 • Mida: 150 cm * 100 cm
 • Format: Impressions encapsulades enrotllables amb llistons d'alumini a dalt i a baix.
Line: 13 to 13
 
 • Pes:
 • Transport necessari: Caben en un turisme (gran amb els seients de darrera abatibles)
Added:
>
>
Itineraris:
 

Adreça per a recollir-la:

 • Secretaria d'Astronomia i Meteorologia
  Departament d'Astronomia i Meteorologia (7a planta)
  Facultat de Física i Química
  Carrer Martí i Franquès, 1
  08028 Barcelona

Revision 211 Jan 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Característiques tècniques

Tornar

Changed:
<
<
 • Nº de plafons: 14 plafons
>
>
 • Nº de plafons: 17 plafons
 
 • Mida: 150 cm * 100 cm
 • Format: Impressions encapsulades enrotllables amb llistons d'alumini a dalt i a baix.
Changed:
<
<
 • Paquets: 3
>
>
 • Paquets: 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
 
 • Pes:
Changed:
<
<
 • Transport necessari: Caben en un turisme
>
>
 • Transport necessari: Caben en un turisme (gran amb els seients de darrera abatibles)
 

Adreça per a recollir-la:

Revision 125 Jun 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Característiques tècniques

Tornar

 • Nº de plafons: 14 plafons
 • Mida: 150 cm * 100 cm
 • Format: Impressions encapsulades enrotllables amb llistons d'alumini a dalt i a baix.

 • Paquets: 3
 • Pes:
 • Transport necessari: Caben en un turisme

Adreça per a recollir-la:

 • Secretaria d'Astronomia i Meteorologia
  Departament d'Astronomia i Meteorologia (7a planta)
  Facultat de Física i Química
  Carrer Martí i Franquès, 1
  08028 Barcelona
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl